SARADNJA “EVROKONTAKTA” I OPŠTINE ĆIĆEVAC: Zajednički do sedmogodišnjeg Plana razvoja

0

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” i Opština Ćićevac započeli su realizaciju projekta “Izrada plana razvoja opštine Ćićevac”.

Projekat je odobren u okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda.

Projektom je predviđeno da partnerske organizacije sarađuju na izradi Plana razvoja opštine Ćićevac za naredni sedmogodišnji period. U izradu ovog strateškog dokumenta biće uključeni predstavnici organizacija iz javnog, poslovnog i civilnog sektora, stručni saradnici i građani koji iskažu interesovanje da učestvuju u kreiranju ovog najvažnijeg dokumenta razvojnog planiranja na lokalnom nivou“, istakao je na konferenciji za novinare Nenad Krstić, predsednik UO “Evrokontakta”.

Realizaciju projekta Vlada Švajcarske je podržala sa 1.260.000 dinara dok je opština Ćićevac obezbedila 140.000 dinara.

Cilj nam je da dobijemo kvalitetan, sveobuhvatan dokument. Zato želimo da animiramo što više ljudi da se uključe sa svojom vizijom kako Ćićevac treba da izgleda u narednih sedam godina”, dodala je dr Mirjana Krkić, predsednica opštine Ćićevac.

Po rečima Jelene Milutinović, menadžerke projekta, formirano je koordinaciono telo zaduženo za izradu Plana razvoja kao i tri radne grupe za određene tematske oblasti.

Biće urađeni pregled i analiza dosadašnjeg strateškog planiranja u opštini Ćićevac. Imaćemo javnu raspravu o svim predlozima a na kraju bi Skupština opštine Ćićevac trebala da usvoji Nacrt Plana razvoja opštine Ćićevac”, pojašnjava Jelena Milutinović.

Planirano je da projekat bude završen do 31. avgusta 2022. godine.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content