Sportske stipendije za 2016.

0

Sportski savez grada Kruševca danas je raspisao “Konkurs za dodelu sportskih stipendija za 2016. godinu”. Sredstva za finansiranje sportskih stipendija opredeljena su projektom iz budžeta Grada Kruševca. Predloge za dodelu stipendija mogu podneti teritorijalni granski sportski savezi i sportske organizacije sa sedištem na teritoriji grada Kruševca na obrascu predloga kandidata za dodelu stipendija.

Uz obrazac se prilaže:
– Uverenje PU Kruševac o prijavi prebivališta
– Fotokopija lične karte kandidata;
– Fotokopija zdravstvene knjižice kandidata (ili takmičarske legitimacije);
– Fotokopije diploma i zvaničnih priznanja o navedenim postignutim sportskim rezultatima kandidata;
– Potvrda nacionalnog granskog saveza o članstvu kandidata u navedenoj sportskoj organizaciji, navedenim sportskim rezulatatima i da nema zaključen profesionalni ugovor.

Pravo na stipendiranje imaju sportisti koji su kategorisani u skladu sa Zakonom i Nacionalnom kategorizacijom sportista, a posebno kao perspektivni sportisti, osim vrhunskih sportista i sportista sa posebnim zaslugama.

Kandidat za dodelu stipendija mora da ispunjava sledeće uslove:

– da ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kruševca najmanje tri godine:
– da je član sportske organizacije čije je sedište na teritoriji grada Kruševca;
– da nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
– da nije u radnom odnosu;
– da nema profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom (klubom) i
– da nema više od 21 godinu

Pravo na stipendiranje sredstvima iz budžetskih sredstava Grada Kruševca, a preko Sportskog saveza grada Kruševca ostvaruju i nekategorisani sportisti, pod sledećim uslovima:

Potrebno je da u godini koja predhodi godini podnošenja prijave ispuniti sledeće uslove:

– da je reprezentativac u svojoj kategoriji, sa nastupom za nacionalnu selekciju, ukoliko se radi o sportisti sportskih igara (ekipni – sportovi);
– da je na zvaničnim prvenstvima ili kupovima Republike Srbije ili na međunarodnim takmičenjima, osvojio jedno od prva tri mesta u prvoj kategoriji sportova, jedno od prva dva mesta u drugoj kategoriji sportova ili prvo mesto u trećoj ili četvrtoj kategoriji sportova po kategorizaciji Sportskog saveza Srbije, ukoliko se radi o sportisti koji se bavio pojedinačnim sportom i
– da nema više od 21 godinu.

Sportski savez grada Kruševca će u roku od 10 dana od završetka Javnog poziva doneti Odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za tekuću godinu kao i o visini stipendije.

Rok za dostavljanje popunjenih obrazaca prijava kandidata je do 19.03.2016 godine lično ili na adresu Sportski savez grada Kruševca ulica Nikole Tesle br. 14 37000 Kruševac. Obrazac prijave se može preuzeti OVDE.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content