Švajcarska podrška Rasinskom okrugu

0

U  proteklih 27 godina ukupna podrška Švajcarske Konfederacije Srbiji i njenim građanima iznosi 350 miliona evra.

Nova Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom za period od 2018. do 2021. godine predstavlja nastavak dugogodišnje podrške reformskim procesima koje Srbija sprovodi u procesu evropskih integracija i dokaz je švajcarske posvećenosti ovom bilateralnom partnerstvu.

Novom Strategijom saradnje, koja prati prioritete Vlade Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou, Vlada Švajcarske opredelila je 95 miliona evra, što je za 10 % više u odnosu na prethodni četvorogodišnji strateški period. Švajcarsko-srpska saradnja zasnovana je na međusobnom poverenju, zajedništvu i poštovanju razlika dve zemlje, zbog čega je Strategija razvijana kroz blisku konsultaciju i učešće srpskih partnera.

U naredne četiri godine podrška će biti usmerena na oblasti dobre uprave, ekonomskog razvoja i održivih izvora energije. Deo saradnje dve zemlje su i projekti na temu upravljanja migracijama u okviru „Migracionog partnerstva“ koje je uspostavljeno još 2009. godine.

Kao zemlja sa razvijenom lokalnom samoupravom i snažnim demokratskim institucijama, Švajcarska sarađuje sa svim nivoima vlasti u Srbiji, kao i privatnim i nevladinim sektorom. Poseban akcenat je na lokalnim samoupravama i njihovom društveno-ekonomskom razvoju, pri čemu se vodi računa o saradnji sa relevantnim akterima, socijalnom uključivanju svih društvenih grupa i rodnoj ravnopravnosti.

U opštinama Rasinskog okruga sprovode se projekti u oblasti ekonomskog razvoja, zapošljavanja mladih, razvoja privatnog sektora i preduzetništva, energetske efikasnosti, unapređenja rada lokalnih samouprava, reforme javnih finansija, socijalnog uključivanja i reintegracije Roma.

Osvrnuvši se na švajcarsko prisustvo u Rasinskom okrugu Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju, izjavila je da će švajcarska stabilna saradnja sa lokalnim samoupravama Rasinskog okruga biti nastavljena i u narednom strateškom periodu do 2021. godine:

Kruševački region jedna je od prioritetnih oblasti u kojima je prisutna švajcarska bilateralna podrška. Saradnja sa lokalnim partnerima u prethodnom periodu donela je značajne rezultate, koje planiramo da ostvarujemo i u godinama koje dolaze. U protekle četiri godine je u Kruševcu i okolnim opštinama sprovedeno osam značajnih projekata u ukupnom iznosu od 2,2 miliona evra. Švajcarska saradnja ima za cilj da pruži konkretnu podršku koja odgovara na potrebe građana u Rasinskom okrugu”, izjavila je Lojbli.

O projektima u Rasinskom okrugu

Grad Kruševac obuhvaćen je projektom „Razvoj privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji“ (2017-2022), kroz intervenciju u oblasti unapređenja proizvodnje meda. Projekat je obezbedio da nezaposleni mladi ljudi u seoskim sredinama dobiju finansijsku i savetodavnu podršku od otkupljivača (izvoznika) meda i na taj način pokrenu sopstvenu proizvodnju. Ovakav vid podrške omogućio je mladima da ostvare prihode i da se zaposle. Projektom je osiguran plasman za njihove proizvode na tržištu, uz obezbeđivanje određenih socijalnih pogodnosti, poput zdravstvenog osiguranja.

Projektom „Znanjem do posla“ (2016-2019), koji se sprovodi u saradnji sa Omladinskim savetom Kruševca i gradskom upravom kao lokalnim partnerima, obuhvaćeno je nekoliko značajnih aktivnosti. U partnerstvu sa četiri privatne kompanije 50 mladih ljudi intenzivno se obučava za obrazovne profile zubnog tehničara, krojača i tehničara za gume, dok se obuke za knjigovođu organizuju u saradnji sa Privrednom komorom Kruševca. Izuzetna pažnja u okviru projekta usmerena je na zapošljavanje 55 mladih Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, kao jedne od teže zapošljivih socijalnih grupa. Posebnu aktivnost predstavlja karijerno savetovanje opšte populacije kruševačke omladine, u cilju podizanja njihovih kapaciteta za nalaženje posla.

Grad Kruševac jedna je od četiri lokalne samouprave u Republici Srbiji u kojoj se sprovodi nedavno pokrenut projekat „Energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji“. Aktivnosti su usmerene na unapređenje upravljanja energijom na lokalnom niovu, putem primene metodologije Evropske energetske nagrade i povećanje energetske efikasnosti kroz rekonstrukciju sedam javnih objekata – šest škola i jednog vrtića. Pored direktne finansijske podrške i infrasturkturnih intervenicija na objektima, značajan deo aktivnosti biće usmeren i na unapređenje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta nacionalnih i lokalnih aktera za dugoročno i efikasno upravljanje energijom.

Grad Kruševac učestvuje u projektu „Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti u radu Narodne skupštine“ (2015-2019), kojim se pruža podrška lokalnim skupštinama, kroz tehničku podršku i raznovrsne obuke, koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta lokalnih skupštinskih odbornika i drugog skupštinskog osoblja.

U saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Kruševcu, Aleksandrovcu i Varvarinu sprovodi se projekat „Reforma javnih finansija“ (2015-2019), kojim se pruža podrška lokalnim samoupravama u uspostavljanju visokih standarda za internu reviziju i podizanje kapaciteta zaposlenih za obavljanje tih aktivnosti. Krajnji cilj projekta je unapređenje odgovornog i transparentnog upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Grad Kruševac dobitnik je nagrade za poboljšanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, koju dodeljuje Zaštitnik građana, zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). Ova prestižna nagrada u oblasti socijalne inkluzije rezultat je učešća grada Kruševca u projektu „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” (2018-2021), koji Švajcarska sprovodi u partnerstvu sa SIPRU timom. Deo nagrade predstavlja i studijsko putovanje zaposlenih u gradskoj upravi Kruševca gradu Ljubljani, u cilju razmene iskustava u oblasti daljeg unapređenja socijalnog uključivanja na lokalnom niovu.

Kroz „Zajednički program uključivanja Roma i marginalizovanih grupa“ (2013-2018), koji se sprovodi u partnerstvu sa UNICEF-om, a u okviru projekta „Smanjenje rizika od nepogoda“, Švajcarska je podržala tri osnovne škole u Kruševcu u primeni mera za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda. Kroz projekat se školska deca obučavaju da adekvatno reaguju u kriznim situacijama kada su kod kuće i u školi, steknu znanja o vrstama prirodnih nepogoda, njihovim uzrocima i posledicama, kao i da razumeju značaj sopstvene uloge u smanjenju rizika od nepogoda. Projekat se sprovodi u ukupno 40 škola na teritoriji Srbije.

U partnerstvu sa opštinom Brus trideset dve romske porodice na teritoriji opštine Brus dobile su podršku pri sanaciji svojih kuća kroz projekat „Sprečavanje ilegalne migracije i podrška reintegraciji povratnika u Srbiji“ (2014-2017). Sanacija je izvršena kroz model samogradnje, koji su razvile Ekumenska Humanitarna Organizacija iz Novog Sada i švajcarska organizacija civilnog društva HEKS, gde korisnik aktivno učestvuje u procesu sanacije.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content