SVETSKI DAN OSOBA SA AUTIZMOM: Pobedimo predrasude!

Danas se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom.

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kruševac, postoji od 2002. godine i ima 37 registrovanih članova, mada se zna da ih ima mnogo više od tog broja. Udruženje okuplja decu i osobe sa autizmom i njihove roditelje, stručnjake i prijatelje, sa ciljem da se osobama  sa autizmom pomogne da budu u prilici da razviju svoj potencijal u najvećoj mogućoj meri i da nikako ne budu isključeni iz društvenih dešavanja, već da budu ravnopravni sa svima“, ističu u Udruženju.

Autizam predstavlja jedan veoma složen poremećaj, koji se najčešće javlja u prve tri godine života. Ovaj poremećaj se manifestuje kroz nemogućnost komunikacije i interakcije sa okolinom, neka ograničena, ustaljena i ponavljajuća ponašanja deteta. Sve ovo doprinosi tome da dete bude izopšteno iz društva. Budući da lek za autizam još uvek nije pronađen, autistično dete će izrasti u autističnu osobu, kojoj će uvek biti potrebna tuđa pomoć i nega, što predstavlja otežavajuću okolnost za roditelje.

Poslednjih godina može se primetiti da je svest o autizmu na globalnom nivou značajno porasla, pa su osobe sa autizmom uključene u Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija.

Utvrđeno je da autizam može nastati bilo gde i da nema veze sa rasom, etničkom i nacionalnom pripadnošću, socijalnom klasom, ali je i četiri puta češći kod dečaka nego kod devojčica. Istraživanja pokazuju da je ovaj poremećaj učestaliji nego što se mislilo, te su neke procene da se javlja kod jednog deteta na sto njih.

Pošto se teži ravnopravnosti, autistična deca imaju pravo na obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, ali i u školama za učenike koji imaju smetnje u razvoju. Ako je okruženje pogodno za autistično dete i ako nailazi na razumevanje, pažnju i ljubav, ono sve to proživljava manje stresno i uz odgovarajući pristup moguće je postići mnogo toga. Postoje čak i slučajevi da su mnoge osobe sa autizmom uspele da se obrazuju za razna zanimanja, za šta je prevashodno potrebna ogromna podrška društva.  

 Najpre bi bilo poželjno da se ljudi upoznaju sa time šta je autizam i kako detetu, ali i odrasloj osobi, mogu olakšati život. Moraju se pobediti sve predrasude koje su ukorenjene u društvu, pošto i autistične osobe imaju potrebe kao i svi ostali. Da bi se skrenula pažnja javnosti na ovaj poremećaj, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2. april proglasila Svetskim danom autizma, koji se redovno obeležava od 2008. godine i otada je učinjeno mnogo toga kako bi osobe sa tim poremećajem mogle da imaju što lakši i bolji život“, naglašavaju u Udruženju za pomoć osobama sa autizmom Kruševac.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content