VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE: Služba za pomoć i podršku žrtvama

Organizacija Evropska pomoć žrtvama (Victim Support Europe) je 1991. godine, na predlog predstavnika iz Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.

Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama. Viktimološko društvo Srbije-VDS je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije poziva medije, nadležne državne institucije i organizacije civilnog društva da prenesu javnosti informaciju o postojanju službi za pomoć i podršku žrtvama i na taj način pokušaju da olakšaju posledice onima koji su preživeli neki traumatičan i nepredvidiv događaj.

 Pravo žrtve na dobijanje informacija o svojim pravima i načinu njihovog ostvarivanja, o dostupnim uslugama za žrtve i postojećim službama koje nude pomoć i podršku je jedno od osnovnih prava žrtava definisanih u Direktivi Evropske unije o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta (Direktiva 2012/29/EU).

Direktiva u članu 4 predviđa da su nadležni državni organi, institucije i organizacije obavezni da već prilikom prvog kontakta žrtvu, između ostalog, informišu o dostupnim oblicima pomoći i podrške i o tome kome može da se obrati kako bi pomoć i podršku dobila.

Polazeći od toga, Viktimološko društvo Srbije-VDS u saradnji sa organizacijom Evropska pomoć žrtvama je sprovelo istraživanje organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama u Srbiji. Podaci iz ovog istraživanja su pretočeni u interaktivnu mapu službi za žrtve u Srbiji, koja je dostupna na sledećem linku: www.victimservices.eu.

Mapa ima za cilj da doprinese boljem informisanju stručnjaka koji dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa žrtvama o postojećim službama za žrtve u Srbiji kojima žrtve mogu da se obrate za pomoć i vidovima pomoći i podrške koju ove službe nude. Takođe, ona treba da bude vodič i podsticaj svim žrtvama/potencijalnim žrtvama da se obrate nekoj od organizacija koje su predstavljene na ovoj mapi ukoliko su im potrebni pomoć, podrška i zaštita.

Viktimološko društvo Srbije-VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava. Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 6500 kontakata sa žrtavama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i drugih vidova kršenja ljudskih prava.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content