Tekstovi objavljeni u kategoriji " Aleksandrovac "

  • Projekat “Ja imam reč”

    Projekat “Ja imam reč”

    Projekat ”Ja imam reč!” je ušao u fazu kada aktivnosti postaju vidljive građanima jer je veliki broj stanovnika  Kruševca i svih opština u Rasinskom okrugu dobio liflete koji sadrže najvažnije informacije u vezi projekta, a u Kruševcu je postavljeno i nekoliko bilborda sa istim ciljem.…