Akcija čišćenja zagađenih vodotokova

U toku je čišćenje tri zagađena i zagušena vodotoka na području Grada Kruševca.

Na predlog Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije izabrane su lokacije:Ševar u Majdevu, gde je predviđeno čišćenje od propusta na regionalnom putu 1B-38 do ušća u reku Rasinu u dužini od 1000 metara, zatim Ribarska reka u Kaoniku na potezu od preduzeća „Ekomlek“ uzvodno 150 metara i čišćenje kanala za odvod bujičnih voda u Koševima.

Posao je poveren JKP „Kruševac“, a ukupna vrednost radova iznosi 3.627.504 dinara.

Do sada je kompletno urađeno čišćenje od propusta na regionalnom putu 1B-38 do ušća u reku Rasinu u dužini od 1000 metara, a u toku je izvođenje radova u Kaoniku.

U Kaoniku je očišćeno oko 110 metara rečnog korita od komunalnog otpada, bačenih guma i ostalog i izvršeno sečenje rastinja, koje je zajedno sa otpadom zatvaralo rečni profil i onemogućavalo oticanje vode. U narednih par dana izvršiće se mašinsko čišćenje korita od nanosa i mulja i formiranje rečnog profila, kako bi se sprečile poplave, koje se ovde događaju skoro svake godine.

Naša dugogodišnja loša praksa da bacamo otpad u potoke i reke, kao i neodržavanje rečnih korita, jedan su od bitnih razloga što svake godine imamo problem sa izlivanjem bujičnih potoka i rečica. Pored toga, bacanjem otpada u vodotokove nanosimo ogromnu štetu svojoj životnoj sredini i zagađujemo i vodu i zemljište”, istakla je Olivera Drenovac, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku.

Izvor i foto: www.krusevac.rs

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content