ANALIZA RADA SOS TELEFONA: Povećan broj poziva žena sa sela

U prošloj godini SOS telefonu Udruženja žena Peščanik  za pomoć i podršku obratilo se 75 žena i 5 muškaraca, koji su pozvali u ime žena iz svog najbližeg okruženja, koje trpe nasilje u porodici.

Ovaj broj može se smatrati godišnjim prosekom u radu SOS telefona u Kruševcu, za poslednjih 5 godina.

Ukupan broj pruženih usluga je 557. Registrovale smo 83 poziva, 90 dolazaka u prostor Peščanika, 32 data pravna saveta, 3 konsultacije putem e-maila, 5 pravnih saveta u vezi sa imovinskim pitanjima, 5 poziva radi primedbi na rad institucija i 1 poziv žene koja je pretrpela mobing. Od pomenutih 75 žena, 21 su korisnice podrške od ranije dok su 54 žene prvi put pozvale SOS”, ističu u Peščaniku.

Dalja analiza korisnica SOS telefona, pokazuje da je broj Romkinja koje su potražile pomoć od SOS službe tokom 2018. bio 8. Među korisnicama je i jedna žena sa invaliditetom, tri migrantkinje i dve žene sa izmenjenim ponašanjem (zvanična psihijatrijska dijagnoza).

Ima mnogo razloga za mali broj poziva od pomenutih kategorija žena. Na osnovu kontakata koje imamo sa njima, zaključile smo da su među najčešćim razlozima: stid što im se nasilje dogodilo ili što nisu ranije reagovale, nezadovoljstvo tretmanom koji imaju u institucijama kada prijave nasilje, neprepoznavanje samog nasilnog akta kao nedozvoljenog čina, lojalnost prema zajednici (slučaj Romkinja) ili zavisnost, često i fizička, od ostalih članova porodice i / ili okruženja, u slučaju žena sa invaliditetom”, dodaju u Peščaniku.

Kada je reč o starosnoj strukturi žena koje su zatražile podršku na SOS telefonu, najveći broj korisnica podrške je u grupi žena od 35 do  45 godina,  18, od 25 do 35 godina, 15 žena, od 45 do 55 godina, 14 žena, od 55 do 65 godina, 8 žena, dok su se najmanje javljale žene iz grupe do 25 godina – 3 i žene starije od 65 godina, takođe 3.

Najveći broj prijava za nasilje odnosio se na fizičko, psihičko i ekonomsko nasilje – u ukupnom zbiru od 75 prijava, trećinu čine prijave za pomenuta tri oblika nasilja u porodici. Ekonomsko nasilje bilo je prisutno u 11% slučajeva. Činjenica da je bilo svega 4% prijava za seksualno nasilje, ne znači da ono nije rasprostranjeno, već da se o njemu nedovoljno govori, koje se nedovoljno prepoznaje i nedovoljno prijavljuje.

U najvećem broju slučajeva nasilja, 26, nasilnik je suprug, u 10 slučajeva to je bivši suprug, u 15 neko od srodnika, u 10 aktuelni a u 3 slučaja bivši partner, u 8 slučajeva su to institucije, a u 2 slučaja neko drugi.

 Analizom dobijenih informacija od žena, došlo se do saznanja da su većinu činili pozivi žena koje su kazale da žive u Kruševcu, 36, dok se 29 žena izjasnilo da živi u seoskoj sredini.  Deset (10) korisnica je navelo druge gradove kao teritoriju na kojoj žive, dok su 2 poziva bila iz inostranstva.

U odnosu na prošlu godinu, broj poziva žena sa sela se povećao za 7%.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content