Bespovratna sredstva za mere populacione politike lokalne samouprave

Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisao je Javni poziv za pilot projekte kojima će se testirati mere populacione politike u lokalnim samoupravama.

Pravo učešća imaju sve opštine koje ispune dva osnovna uslova – da već u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za mere podrške porodici ili podsticanje rađanja i da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, odnosno za sprovođenje predloženih mera.

Rok za prijavljivanje počeo je da teče od objavljivanja u Službenom glasniku, 12.05.2017. godine, a prijave se mogu slati u roku od 15 dana od dana objavljivanja – završno sa 29. 05. 2017. godine.

Planirano je da projekti budu pokrenuti u po najmanje jednoj opštini u regionu Vojvodine, Beogradskom regionu, regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu južne i istočne Srbije. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine, a započete aktivnosti će se nastaviti i u narednoj godini. Nakon evaluacije, mere koje imaju trend da budu učinkovite, biće uvrštene u zakonska rešenja.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje do 85 odsto ukupnih troškova za predložene mere populacione politike. Maksimalni iznos koji može biti dodeljen lokalnoj samoupravi koja podnosi prijavu je do 32,5 miliona dinara po svim predloženim merama.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera, koje se odnose na podsticanje rađanja, ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promociju zdravlja i reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti, populacionu edukaciju.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content