ISTRAŽIVANJE UNS: Pogoršano stanje radnih prava novinara i medijskih radnika

Istraživanje Udruženja novinara Srbije pokazalo da novinari misle da nisu zaštićeni od pretnji, nasilja i uznemiravanja, a kao najveću prepreku za ostvarivanje radnih prava ističu izostanak političke volje i loš rad državnih institucija.

Više od polovine ispitanika reklo je da uopšte ili uglavnom nije zadovoljno svojim primanjima.

Udruženje novinara Srbije predstavilo je rezultate „Istraživanja o radnim pravima i položaju novinara i medijskih radnika u Srbiji”, u kom je učestvovalo 321 ispitanika.

Više od polovine ispitanika (69%) smatra da je uglavnom ili u potpunosti upoznato sa svojim radnim pravima, dok 19 odsto njih smatra da uglavnom nisu ili nisu uopšte upoznati.  Skoro polovina ispitanika (46%) ne zna da li se poštuje sindikalno pravo u mediju u kom rade.

Istraživanje je pokazalo da 70,5 odsto ispitanika smatra da njihova radna prava retko ili da nikada nisu bila ugrožena.

Četrdeset odsto ispitanika je reklo da nema pristup pravnoj zaštiti u slučaju ugrožavanja prava, 24 odsto da nema i 36 odsto da ne zna odgovor na to pitanje.

Radna prava novinara su najčešće ugrožena u segmentu izostanka naknade za prekovremeni rad (4,07%) i nepoštovanje radnog vremena (3,83%), iza čega je ugrožavanje radnih prava prilikom otpuštanja (3,81%).

Docent Fakulteta političkih nauka Nikola Jović, koji je radio na istraživanju i predstavio rezultate, kaže da je jedan od glavnih problema u novinarskoj profesiji nepoštovanje radnog vremena što „veoma ugrožava dobrostanje novinara”, te da nedostatak nadoknade za prekovremeni predstavlja „duplu destimulaciju”.

Većina ispitanika (73%) smatra da novinari ne uživaju odgovarajuću zaštitu od pretnji, nasilja i uznemiravanja.

Najveća prepreka za ostvarivanje radnih prava novinara i medijskih radnika u Srbiji, prema ispitanicima, jeste izostanak političke volje (62%) i loš rad državnih institucija (57%) na tome da se ova prava zaštite. Ispitanici kao prepreke vide i loš rad upravljačkih organa u medijima (43%), loš rad novinarskih sindikata (33%) i novinarskih udruženja (25%).

Istraživanje pokazuje da se stanje radnih prava u novinarstvu u poslednjih nekoliko godina nije poboljšalo (56%), a jedan odsto ispitanika kaže da je ipak došlo do poboljšanja. Istovremeno, 32 odsto smatra da je stanje manje-više isto.

Više od polovine ispitanika (57%) uopšte ili uglavnom nije zadovoljno svojim primanjima, dok četiri odsto njih kaže da su veoma zadovoljni.

Izvor: Cenzolovka

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content