Kruševac izdvaja 43,5 miliona dinara za podršku merama populacione politike

Suočen sa činjenicom da između dva popisa gubi više od 3.000 stanovnika Grad Kruševac je praktično prinuđen da izdvoji značajna sredstva za mere koje mogu pozitivno uticati na demografska kretanja.

Ivan Mijajlović, predsednik Fonda za populacionu politiku Grada Kruševca FOTO: CINK - S.Milenković
Ivan Mijajlović, predsednik Fonda za populacionu politiku Grada Kruševca FOTO: CINK – S.Milenković

Fond za populacionu politiku Grada Kruševca osnovan je u decembru 2008. godine, a komisija Fonda, kao organ upravljanja, u avgustu 2009. godine. Fond je osnovan kao potreba da se na organizovan i društveno odgovoran način preduzima skup mera i aktivnosti na unapređenju populacione politike grada Kruševca.

Za 2017. godinu Odlukom o budžetu grada Kruševca opredeljeno je 43.530.000 dinara za sprovođenje aktivnosti Fonda. Za podršku parovima za vantelesnu oplodnju planirano je 1,5 miliona dinara, a za poklon čestitku za novorođenčad rođenu 1. januara 100.000 dinara. Za poklon čestitku za novorođenčad rođenu na teritoriji Grada Kruševca  opredeljeno je 5.500.000 dinara, 5.000 dinara po detetu. – objašnjava Ivan Mijajlović, predsednik komisije Fonda za populacionu politiku.

Svako novorođeno dete na teritoriji grada Kruševca dobija poklon čestitku u iznosu od 5.000 dinara. Pravo na poklon čestitku za novorođenčad rođenu na teritoriji Grada Kruševca ostvaruju roditelj, usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta sa prebivalištem na teritoriji grada Kruševca.

kretanje-broja-stanovnika-1948-2011
Kretanje broja stanovnika opštine Kruševac u periodu od 1948. do 2011. godine

Pravo se ostvaruje za svako novorođeno dete na teritoriji grada Kruševca, bez obzira na redosled rođenja. Ovo pravo ostvaruju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Kruševca koje mora biti prijavljeno najmanje 12 meseci pre rođenja deteta.

Pomoć dobijaju i porodice koje imaju đake. Za sve đake prvake na teritoriji Grada Kruševca obezbeđuje se poklon u vidu poklon čestitke i publikacije “Prvanka” i za tu namenu ove godine predviđeno je 2.000.000 dinara.

Za podršku porodicama sa više đaka opredeljeno je 7.000.000 dinara. Sredstva Fonda koriste se za dodeljivanje poklon čestitke za kupovinu udžbenika. Pravo na besplatne udžbenike, odnosno poklon čestitku, ima treći i četvrti đak u porodici – učenik osnovne i srednje škole pod uslovom da se ostala (starija) deca u porodici nalaze na školovanju u obrazovno – vaspitnim ustanovama. Ove školske godine biće uručeno više od 750 poklon čestitki za kupovinu udžbenika. – dodaje Mijajlović.

Lokalna samouprava pomaže i prevoz materijalno ugroženih učenika 2. 3. i 4. razreda srednjih škola. U školskoj 2016/17 besplatnu godišnju kartu za prevoz dobilo je 135 učenika. Ova aktivnost realizovaće se i u narednoj školskoj godini. Za ove namene u budžetu grada Kruševca opredeljeno je 5.000.000 dinara.

Nezaposlene porodilje od grada dobijaju pomoć u iznosu od 40.000 dinara
Nezaposlene porodilje od grada dobijaju pomoć u iznosu od 40.000 dinara

– Iz budžeta Grada Kruševca u 2017.godini za pomoć nezaposlenih porodiljama biće izdvojen 21 milion dinara.  Novčana pomoć nezaposlenim porodiljama se isplaćuje u dve jednake rate, u ukupnom iznosu od 40.000 dinara. Prva rata se isplaćuje u roku od mesec dana od dana podnošenja zahteva, a druga rata u roku od 6 meseci od dana isplate prve rate.

Treba napomenuti da je u poslednje dve godine preko Lokalnog akcionog plana za decu obezbeđeno 1.000.000 dinara za ove namene, ali da su obuhvaćeni samo srednjoškolci prve godine.

Nezaposlena porodilja, je porodilja koja nije u radnom odnosu kod poslodavca, niti je vlasnik radnje ili preduzeća. Nezaposlenost se utvrđuje na dan rođenja deteta. – podseća Ivan Mijajlović, predsednik komisije Fonda za populacionu politiku.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content