Kursevi engleskog i nemačkog jezika u Akademiji Oxford

Ko god želi da na prvom mestu poboljša šanse za pronalazak boljeg zaposlenja, a odmah zatim i da unapredi svoje lične sposobnosti, teži da pohađa ili kurs stranog jezika ili neku drugu dodatnu edukaciju, te da na taj način ulaže u svoje znanje. Ipak, nema nikakve sumnje da je poznavanje engleskog jezika na prvom mestu izuzetno značajno, kako za privatni život, tako isto i za poslovni.

Primera radi, ukoliko posećujete neku zemlju, u kojoj je govorni bilo koji jezik, a vi pritom znate engleski, nema razloga za bojazan da se nećete snaći. Zapravo je engleski jezik u tom smislu univerzalno sredstvo komunikacije i to širom sveta.

Isto to se svakako odnosi i na poslovnu sferu. Nije čudno baš iz tog razloga što su kursevi engleskog jezika izuzetno popularni i često posećeni.

A njih u toku cele godine organizuje Škola stranih jezika Akademije Oxford u Kruševcu i to kako za najmlađe polaznike, tako isto i za polaznike ostalih životnih dobi.

Treba svakako naglasiti da se kurs engleskog jezika u ovoj školi organizuje isključivo uz poštovanje trenutno aktuelnih pravila, a koja navodi takozvani CEFR (The Common European framework for languages), to jest Zajednički evropski referentni okvir za jezike. U skladu sa pravilima koja navodi taj standard, kandidati imaju mogućnost da nastav engleskog jezika pohađaju na jednom od ukupno 6 nivoa. A ti nivoi se kreću od A 1 kao početnog, preko A 2 kao višeg osnovnog ili više početnog, posle čega slede nivoi B grupe (B 1 i B  2 – niži i viši srednji nivo) i nivoi C grupe (C 1 i C 2 – niži i viši napredni nivo).

Svaki će prijavljeni kandidat, u odnosu na to da li je ranije imao dodira sa ovim jezikom ili ne, biti u obavezi da radi test provere znanja, kako bi precizno bilo određeno na kom nivou treba da pohađa kurs engleskog jezika.

Osim uobičajenih edukacija, Škola stranih jezika Akademija Oxford u Kruševcu organizuje i specijalističke kurseve ovog jezika, ali i one koji su usmereni samo na konverzaciju. Svakako da kandidati imaju mogućnost da pohađaju ili opšti kurs engleskog jezika ili ubrzani, kao i kurs engleskog jezika za pripremu za polaganje Cambridge ispita. Ovde je dobro napomenuti da je upravo Akademija Oxford zvanično ovlašćena u našoj zemlji za sprovođenje ispita sa ciljem sticanja Cambridge i TESOL sertifikata. U tom smislu se organizuje i pripremna nastava po zahtevu i na osnovu potrebe svakog prijavljenog kandidata.

U toku cele godine je otvorena mogućnost prijavljivanja ili na mail adresu krusevac@akademijaoxford.com ili putem brojeva telefona 037 20 29 20 i 069 10 90 584. Sem toga, svi koji su zainteresovani da pohađaju bilo koji kurs engleskog jezika iz ponude mogu prijavu da izvrše i direktno u prostorijama ove škole, koje se nalaze u ulici Majke Jugovića 43 / 2. Radno vreme je između 08 i 21 čas radnim danima, odnosno između 09 i 14 časova subotom.

Obezbedite svoje mesto na vreme i naučite engleski jezik od najboljih ili unapredite već stečena znanja i tako poboljšajte šansu za pronalazak boljeg zaposlenja.

Kursevi nemačkog jezika

S obzirom na to da je sve više kompanija, koje dolaze iz nemačkog govornog područja i posluju u Srbiji, ali i naših ljudi koji odlučuju da posao potraže van granica naše zemlje, to se shodno tome javila potreba da mnogi naši sugrađani steknu znanja nemačkog jezika.

Naravno da ima i onih ljudi, koji su ranije imali dodira sa ovim jezikom i savladali ga. Ipak, čak i za njih su namenjeni kursevi nemačkog jezika, koje u toku cele godine organizuje Škola stranih jezika Akademije Oxford u Kruševcu, uzevši u obzir da se nastava organizuje prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Reč je o međunarodno priznatom standardu, kojim se definiše organizacija nastave stranih jezika. Kada su u pitanju pravila, koja navodi takozvani CEFR (The Common European framework for languages), to jest pomenuti okvir, polaznici bivaju informisani o tome da se kurs nemačkog jezika organizuje prema nivoima. Njih ima ukupno šest, tako da osim A 1 ili početnog, odnosno osnovnog, kandidati imaju mogućnost da pohađaju nastavu i na nekom od viših nivoa. U pitanju je nivo A 2, odnosno viši osnovni ili početni, zatim niži i viši srednji, koji se označavaju sa B 1 i B 2, te niži i viši srednji, koji nose oznake C 1 i C 2.

Isključivo u zavisnosti od toga da li je kandidat koji želi da pohađa kurs nemačkog jezika ranije učio taj jezik ili ne će zavisiti i da li je potrebno da radi ulazni test, kako bi stručnjaci u ovoj školi i precizno utvrdili koji nivo znanja ima, te koji kurs treba da pohađa.

Podrazumeva se da će svako ko bude završio sa pohađanjem edukacije na određenom nivou, te nakon izvršene provere, imati mogućnost da stekne i sertifikat o pohađanju nastave. S obzirom na to da je Škola stranih jezika Akademija Oxford Kruševac zvanično priznata od strane nadležnih institucija, to znači da svaki kandidat koji bude stekao sertifikat o pohađanju nastave nemačkog jezika ima mogućnost ne samo da ga uvrsti u svoju radnu biografiju, kako bi pokazao stručne kompetencije svom budućem poslodavcu, nego isto tako i da u radni dosije, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje izvrši upis tog dokumenta, a uz maksimalno poštovanje pravila.

A ono što je važno za sve koje interesuju kursevi nemačkog jezika jeste da pomenuta škola nudi mogućnost pohađanja kako opštih kurseva, tako i specijalističkih, odnosno stručnih, ali isto tako i kurseva konverzacije.

Izuzev toga, moramo naglasiti da je Akademija Oxford zvanično ovlašćena za sprovođenje ispita za sticanje Austrijskih jezičkih diploma, a u saradnji sa Austrijskim jezičkim institutom, tako da se u okviru ove škola organizuje i pripremna nastava za polaganje kako tog, tako isto i svih ostalih ispita, koji imaju za cilj sticanje međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju nemačkog jezika.

Pored ostalih, dostupni su i ubrzani kursevi nemačkog jezika, zatim poslovni kursevi, a nastava može biti organizovana na nekoliko načina. U principu, kandidat bira da li će predavanja pohađati u mikro, maloj ili standardnoj grupi, odnosno u formi individualne ili nastave poznate kao jedan na jedan, te da li će kurs nemačkog jezika u konkretnom slučaju biti organizovan online ili na klasičan način, to jest u prostorijama ove škole.

Za koju god opciju od ponuđenih da se neko odluči, potrebno je prvo da izvrši prijavljivanje i to ili direktno u školi, na adresi Majke Jugovića 43 / 2 ili na mail adresu krusevac@akademijaoxford.com  Zainteresovani se mogu prijaviti i putem brojeva telefona 037 20 29 20 ili 069 10 90 584, a u toku radnog vremena ove škole i to od 08 do 21 h u periodu od ponedeljka do petka, odnosno između 09 i 14 h subotom.

Ukoliko želite da uložite u svoje znanje, jedna od boljih opcija su kursevi nemačkog jezika, koji će vam omogućiti sticanje kvalitetnijih stručnih kompetencija.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content