MERE POPULACIONE POLITIKE: Pomoć za novorođenčad, porodice sa više dece, đake…

U ovoj godini budžet za sprovođenje mera populacione politike Grada Kruševca iznosi 52,8 miliona dinara.

Budžetski Fond za populacionu politiku osnovan je u decembru 2008. godine a Komisija Fonda, kao organ upravljanja istog, u avgustu 2009. godine. Fond je osnovan kao potreba da se na organizovan i društveno odgovoran način preduzima skup mera i aktivnosti na unapređenju populacione politike grada Kruševca. U tom cilju angažovani su svi raspoloživi materijalni i stručni resursi.

Budžetski Fond za populacionu politiku prerastao je u Komisiju za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca.

Akcija “Treće dete” se tradicionalno održava dva puta godišnje

U 2020. godini budžet za sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti populacione politike iznosio je 45.000.000 dinara, i realizovane su sledeće aktivnosti:

 1. Poklon čestitka za decu rođenu 1.januara- Ukupan budžet za ove namene iznosio je 250.000 dinara,
 2. Poklon čestitka za novorođenčad rođenu na teritoriji grada Kruševca – iznos od 5.300.000 dinara (5.000 dinara po detetu)
 3. Akcija “Treće dete”- Novčana pomoć porodici za treće, četvrto i peto dete po rođenju – iznos od 1.000.000 dinara (8.000 dinara po detetu)
 4. Jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama – iznos od 21.000.000 dinara (40.000 dinara po porodilji)
 5. Jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje – iznos od 1.500.000 dinara (100.000 dinara po paru)
 6. Podrška porodici za 3. i 4. đaka- iznos od 7.000.000 dinara (poklon čestitka u iznosu od 8.000 dinara za učenike osnovnih škola i 14.000 dinara za učenike srednjih škola)
 7. Poklon za đake prvake- 2.450.000 dinara (poklon čestitka u iznosu od 2.000 dinara) i publikacija “Prvanka” za svakog đaka prvaka na teritoriji grada Kruševca
 8. Prevoz materijalno ugroženih učenika 2. 3. i 4. razreda srednjih škola- ukupno 6.500.000 dinara

U 2021. godini budžet za sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti populacione politike iznosio je 43.000.000 dinara, a realizovane su sledeće aktivnosti:

Pomoć za novorođenčad ove godine iznosi 8.000 dinara po detetu
 1. Poklon čestitke za decu rođenu 1.januara- ukupan budžet za ove namene iznosio je 250.000 dinara
 2. Poklon čestitka za novorođenčad rođenu na teritoriji grada Kruševca – iznos od 5.300.000 dinara (5.000 dinara po detetu)
 3. Akcija “Treće dete”- Novčana pomoć porodici za treće, četvrto i peto dete po rođenju – iznos od 1.500.000 dinara (10.000 dinara po detetu)
 4. Jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama – iznos od 21.000.000 dinara (40.000 dinara po porodilji)
 5. Jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje – iznos od 1.500.000 dinara (150.000 dinara po paru)
 6. Podrška porodici za 3. i 4. đaka- iznos od 7.000.000 din. (poklon čestitka u iznosu od 8.000 dinara za učenike osnovnih škola i 14.000 dinara za učenike srednjih škola)
 7. Poklon za đake prvake – 2.450.000 dinara (poklon čestitka u iznosu od 2.000 dinara) i publikacija “Prvanka” za svakog đaka prvaka na teritoriji grada Kruševca
 8. Prevoz materijalno ugroženih učenika 2., 3. i 4. razreda srednjih škola- ukupno 4.000.000 dinara

U 2022. godini budžet za sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti populacione politike povećan je na 52.800.000 dinara, za realizaciju sledećih aktivnosti:

Prosečna starost porodilja sada je oko 26 godina
Grad Kruševac obezbeđuje sredstva za vantelesnu oplodnju i pomoć nezaposlenim porodiljama
 1. Poklon čestitka za decu rođenu 1.januara- ukupan budžet za ove namene iznosi 300.000 dinara
 2. Poklon čestitka za novorođenčad rođenu na teritoriji grada Kruševca – iznos od 7.200.000 dinara (8.000 dinara po detetu)
 3. Akcija “Treće dete”- Novčana pomoć porodici za treće, četvrto i peto dete po rođenju – iznos od 1.500.000 dinara (10.000 dinara po detetu)
 4. Jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama – iznos od 21.000.000 dinara (50.000 dinara po porodilji)
 5. Jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje – iznos od 1.500.000 dinara (300.000 dinara po paru)
 6. Podrška porodici za 3. i 4. đaka- iznos od 8.400.000 din. (poklon čestitka u iznosu od 10.000 dinara za učenike osnovnih škola i 14.000 dinara za učenike srednjih škola)
 7. Poklon za đake prvake- 8.500.000 dinara (poklon čestitka u iznosu od 8.000 dinara) i publikacija “Prvanka” za svakog đaka prvaka na teritoriji grada Kruševca
 8. Prevoz materijalno ugroženih učenika 2., 3. i 4. razreda srednjih škola- ukupno 4.400.000 dinara

Grad Kruševac obezbeđuje pravo na besplatan  boravak dece u Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“- Odluka o finasijskoj podršci porodici sa decom ( ”Službeni list grada Kruševca” br. 8/18) za:

-decu iz materijalno ugroženih porodica,

-decu bez roditeljskog staranja,

-decu sa smetnjama u razvoju i deca sa invaliditetom,

-decu ratnih vojnih invalida,

-decu smeštenu  u Domu,,Jefimija,, u okviru ,,interventnog smeštaja,

-treće i svako naredno dete u porodici

-prvo dete u porodici, kad su u predškolskoj ustanovi smeštena dva deteta

-decu iz jednoroditeljske porodice.

 

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content