Počelo pružanje pomoći u kući starim osobama u Opštini Varvarin

U okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” 1.oktobra je započeto neposredno pružanje usluge pomoć u kući za prvih 25 odraslih i starih osoba iz opštine Varvarin.

Uslugu pruža pet gerontodomaćica angažovanih od strane Asocijacije za razvoj Žagubice, koju je Opština Varvarin odabrala putem javnog poziva za pružaoca usluge pomoć u kući.

Usluge pomoći u kući Opština Varvarin omogućuje odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet njihovih života.

Projektom ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” predviđeno je da se ova usluga pruži za minimalno 80 stanovnika opštine. Svi stanovnici opštine Varvarin zainteresovani da primaju uslugu pomoć u kući treba da se prijave Centru koji vodi zakonom definisan postupak za ostvarivanje prava na uslugu.

Pravo na podnošenje zahteva imaju i zakonski zastupnici, ukoliko je lice pod starateljstvom, srodnici sa kojim žive u zajedničkom domaćinstvu ili druge osobe, koje pismeno ovlasti lice kojem je pomoć potrebna.

Postupak za priznavanje prava na pomoć u kući može, po službenoj dužnosti, pokrenuti Centar za socijalni rad i to na inicijativu drugih organa, organizacija, ustanova i građana, ili ako se prilikom vršenja svojih poslova došlo do saznanja da je nekom licu potrebna takva vrsta usluge.

Više informacija o postupku može se dobiti u Centru za socijalni rad ili putem telefona 037.788157.

Do sada je za ovu uslugu prijavljen 41 potencijalni korisnik, za koje procenu radi Centar za socijalni rad u Varvarinu, a potom i pružalac usluge, koji izrađuje individualne planove usluga.

Projektom ''Pomoć u kući za dostojanstvenu starost'' predviđeno je da se ova usluga pruži za minimalno 80 stanovnika Opštine Varvarin
Projektom ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” predviđeno je da se ova usluga pruži za minimalno 80 stanovnika Opštine Varvarin

Sve angažovane gerontodomaćice su sa područja Opštine Varvarin. Asocijacija za razvoj Žagubice im je obezbedila i stručnu podršku od strane licenciranih gerontodomaćica koje uslugu pomoć u kući već pružaju u drugim opštinama u kojima je Asocijacija angažovana, a do kraja meseca započeće i njihova obuka za dobijanje validne licence za obavljanje ovih poslova.

Ova aktivnost je deo projekta ”Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs), u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017.

Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa. Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content