POGON ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA: Čiste reke i zdrava životna sredina nemaju cenu!

Puštanjem u rad Pogona za prečišćavanje otpadnih voda Kruševac i Rasinski okrug dobili su moderan objekat koji radi po najvišim standardima Evropske unije.

Ideja o izgradnji Pogona za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu realizovana je posle skoro 30 godina FOTO: JKP “Vodovod – Kruševac”

Ideja o preradi otpadnih voda na teritoriji Kruševca datira od početka 90-ih godina prošlog veka, kada je i počela izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na Severnoj zaobilaznici. Kako tadašnje stanje u našoj zemlji nije bilo povoljno projekat nije bio realizovan do kraja. Tek deceniju i po kasnije, kada su se stekli svi uslovi za ovaj projekat, krenulo se u njegovu realizaciju i intenzivno se radilo na prikupljanju neophodne dokumentacije i izradi projekta „Postrojenje za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda“ za Grad Kruševac, čiji je glavni i osnovni cilj zaštita i očuvanje životne sredine, smanjenje lošeg uticaja na zdravlje ljudi”, objašnjava Milutin Tasić, direktor Sektora postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda JKP “Vodovod – Kruševac”.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je najveća i najznačajnija kapitalna investicija u Rasinskom okrugu, čija ukupna vrednost sa pripadajućoj gradnjom kolektorske mreže u dužini od 63 kilometara iznosi 23.846.000 evra. Ovaj projekat se finansira kreditnim sredstvima KfW Nemačke Razvojne Banke čiji je rok otplate 12 godina, gde od ukupnog iznosa kredita 95% sredstava otplaćuje Vlada Republike Srbije, a 5% JKP „Vodovod-Kruševac“.

Postrojenje je otpočelo sa radom u avgustu 2020. godine FOTO: JKP “Vodovod – Kruševac”

Izgradnja najsavremenijeg Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda trajala je od  2017. do 2019.godine. PPOV Kruševac izgrađen je za približno 90.000 stanovnika. Kapacitet protoka sirove otpadne vode iznosi 526 l/s.Postrojenje je izgrađeno na površini od 5,1 ha. Ukupan broj objekata od 41 čine proizvodnu celinu, a proizvodnja se odvija kroz tri faze/linije: liniju vode, liniju mulja i liniju biogasa.
Linija vode obuhvata mehanički tretman koga čine grube i fine rešetke, aerisani peskolov sa mastolovom, primarni taložnik, bioaeracijski bazen i finalni taložnik.
Liniju mulja čine pumpna za recirkulaciju (povrat) mulja i odvođenje viška mulja, anaerobna digestija, obezvodnjavanje mulja i solarno sušenje mulja.
Liniju biogasa čine proizvodnja, prečišćavanje kao i skladištenje biogasa.
Tretman mehaničkog, biološkog i hemijskog postupka prečišćavanja otpadnih voda je usklađen sa Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl.glasnik RS“, br.67/2011, 48/2012 i 1/2016), kao i drugim zakonskim aktima“, priča o nekim tehničkim detaljima Tasić.

U novembru 2019. godine započeto je testiranje opreme i puštanje Postrojenja u probni rad, odnosno probni rad prve linije prerade vode. Probni rad, koji je trebalo da traje do kraja marta 2020. godine produžen je zbog epidemije korona virusa i uvođenja vanrednog stanja.

Postrojenje je otpočelo sa radom u avgustu mesecu 2020. godine sa linijom vode od kada JKP „Vodovod– Kruševac“ uvodi novu cenu na računima za uslugu prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od 18,60 dinara po mᶾ, koja se primenjuje od 10.08.2020. godine Odlukom Nadzornog odbora JKP “Vodovod-Kruševac“ i gradskog veća Grada Kruševca.

Danas, nakon višemesečnog probnog rada i testiranja Postrojenje radi u svom punom kapacitetu, koje se sastoji od tri faze/ linije – prerade vode, mulja i biogasa”, naglašava Milutin Tasić.

Kako bi nesmetano funkcionisalo novo Postrojenje za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, prethodili su radovi na izgradnji dve grupe kolektora i kanalizacione mreže LOT 1 i LOT 2 u dužini od 63 kilometara, kako na gradskom tako na seoskom području. Završetak izgradnje kolektora i kanalizacione mreže bio je uslov za rad i funkcionalnost novog Postrojenja koje bi obezbedilo dovoljnu količinu otpadne vode za preradu. Bez ovako izgrađenih kolektora JKP „Vodovod-Kruševac“ nije bio u mogućnosti da širi kanalizacionu mrežu ka naseljenim mestima u kojima nije izgrađena, a to znači da je grad Kruševac sada dobio mogućnost modernizacije kanalizacionog sistema i ekološko čistog grada.

Pogon za prečišćavanje otpadnih voda izgradnjen je po najvišim standardima EU FOTO: JKP “Vodovod – Kruševac”

Izgradnja Postrojenja je bio preduslov za definisanje projekta sakupljanja i odvođenja otpadnih voda u opštinama Brus i Blace i izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u ove dve opštine, a sve u cilju očuvanja jezera „Ćelije, koje je osnovni izvor vodosnabdevanja za grad Kruševac i okolinu.
Izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu ostvareno je poboljšanje pružanja usluga građanima u oblasti zaštite životne sredine usklađene sa zakonodavstvom EU. Uz kontinuirano unapređenje usluga u skladu sa sistemom kvaliteta, tretman odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je prema najvišim standardima zaštite životne sredine usklađen sa zakonskom regulativom Republike Srbije i potrebama korisnika. Zaštita i očuvanje životne sredine, smanjenje lošeg uticaja na zdravlje ljudi su osnovni ciljevi nastanka projekta „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada“ Kruševca.
Ovim aktivnostima JKP „Vodovod-Kruševac“ je postao regionalni centar za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda Rasinskog okruga.
Ekologija i ekološka svest postaju novi duh vremena, a potreba za čistom vodom sve veća. Novcem ne možemo kupiti zdravlje, zato ekologija nema cenu”, podseća Milutin Tasić, direktor Sektora postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda JKP “Vodovod – Kruševac”.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content