SMANJENJE RANJIVOSTI MARGINALIZOVANIH GRUPA: Dodela opreme školama i lokalnim samoupravama

U ponedeljak će biti dodeljena tehnička oprema osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja u okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID-19 u 18 lokalnih samouprava”. 

Osnovni cilj projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID-19 u 18 lokalnih samouprava” je prevazilaženje izazova nastalih usled pandemije KOVID-19 u oblasti obrazovanja, poboljšanja pristupa vodi i unapređenje informisanja i promocije imunizacije protiv KOVID-19, kao i tehnička podrška nadležnim lokalnim institucijama za potrebe praćenja toka pandemije KOVID-19.

Projekat se realizuje na području 18 jedinica lokalne samouprave: Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Topola, Valjevo, Kanjiža i Alibunar.

U toku oktobra i novembra 2021.godine u okviru projekta izvršiće se donacija tehničke opreme osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja.

Tehnička oprema će biti donirana školama sa ciljem da se podrži unapređenje veština u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i unaprede obrazovni ishodi dece u opštinama Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han.

S druge strane, tehnička oprema biće dodeljena i lokalnim samouprava/i ili domovima zdravlja kako bi se unapredili tehnički kapaciteti relevantnih institucija na lokalnom nivou i poboljšalo prikupljanje podataka tokom pandemije COVID-19. Ukupno će ovom podrškom biti obuhvaćeno 10 lokalnih samouprava i/ili domova zdravlja (Grad Loznica, Dom zdravlja Smederevska Palanka, Dom zdravlja Pirot, Grad Pirot, opština Kovin, Grad Kraljevo, Grad Valjevo, grad Kruševac, dom zdravlja Zvezdara, dom zdravlja Vladičin Han).

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHu partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, sa ciljem da se poboljša institucionalna struktura za međusektorsku saradnju i sprovođenje Nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma na lokalu, da se poveća zapošljivost Roma i drugih marginalizovanih grupa, da se poveća primena rodno osetljivih mera protiv diskriminacije i da se poboljšaju uslovi za suočavanje sa posledicama kovid19 pandemije.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content