Tradicionalni susreti pravnika na Kopaoniku

Do 17. decembra na Kopaoniku se održava tradicionalni susret pravnika pod nazivom “Kopaonička škola prirodnog prava”. Ovogodišnji skup pravnika kao jednu od glavnih tema ima nacrt Građanaskog zakonika koji se nalazi na javnoj raspravi još od juna.

Po rečima jednog od osnivača škole, prof. Miodraga Orlića, Građanski zakonik reguliše najvažnije ljudske odnose od rođenja do smrti, i to odnose kao što su porodični odnosi, nasledno pravo, svi oblici svojine i njihova zaštita, obligacioni odnosi , naknada štete i objektivna odgovornost. Srbija je, kao treća država u Evropi onog vremena, imala Građanski zakonik još 1844.godine. On je ukinut 1946. godine, a radna grupa za izradu novog formirana je 2006. godine.

Skup pravnika na Kopaoniku
Skup pravnika na Kopaoniku

Kopaonička škola prirodnog prava se odvija u okviru usvojenog Heksagona, odnosno kroz šest oblasti: pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu tvorevinu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu. Rad škole ove godine obeležavaju plodne i argumentovane diskusije brojnih učesnika.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content