Pregled oznake

alternativni centar za devojke

Akcije Alternativnog centra za devojke

Alternativni centar za devojke iz Kruševca, danas i u subotu,  u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje realizuje akreditovani edukativni program „Zaštita žena i dece od nasilja u…