Tekstovi objavljeni u kategoriji " alternativni centar za devojke "


  • Akcije Alternativnog centra za devojke

    Akcije Alternativnog centra za devojke

    Alternativni centar za devojke iz Kruševca, danas i u subotu,  u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje realizuje akreditovani edukativni program „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“.…