Građani dobili opremu za odlaganje reciklabilnog otpada

0

JKP „Kruševac“, u saradnji sa Gradskom upravom Kruševca i nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GIZ, započelo je realizaciju pilot projekta „Uvođenje primarne selekcije čvrstog komunalnog otpada na mestu nastanka“ koji će trajati jednu godinu.

Projektom je obuhvaćeno 481 domaćinstvo i 80 pravnih subjekata sa teritorije MZ „ Veselin Nikolić“ u naselju Bagdala 1.

Gradska uprava je, preko Fonda za zaštitu životne sredine, finansirala nabavku jednog otvorenog vozila za potrebe realizacije projekta, a GIZ je obezbedio opremu za reciklažni centar, 481 kantu od 120 litara za domaćinstva i 10 reciklažnih kontejnera, koji će biti postavljeni na određenim lokacijama.

Cilj projekta je smanjenje količine komunalnog otpada  koji se odlaže na deponiju u Srnju, podizanje svesti naših sugrađana o značaju reciklaže i potrebi odgovornog ponašanja prema životnoj sredini i očuvanju prirodnih resursa a u skladu sa principima održivog razvoja.– istakla je Olivera Drenovac, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku.

Projektom je predviđeno da svako domaćinstvo dobije tipsku posudu za odlaganje komunalnog otpada, kao i određeni broj plastičnih džakova, u koje će se odlagati ambalaža, koja može da bude reciklabilna (papir, plastika, aluminijum…). Prikupljanje reciklabilnog otpada vršiće se jednom nedeljno i odvoziti u reciklažni centar JKP „Kruševac“ na dalji tretman.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content