ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: Javno-privatno partnerstvo za izgradnju garaže u centru grada

Na 24. sednici Skupštine grada Kruševca usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar – septembar 2019. godine.

Obrazlažući izveštaj gradonačelnica Jasmina Palurović je istakla da u 2019. godini budžet Grada Kruševca nije opterećen kreditnim zaduženjima.

Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-septembar 2019. godine iznose 2.777.231.526 dinara ili 72,32% u odnosu na plan. Ukupno planirani rashodi i izdaci iz svih izvora izvršeni su u iznosu od 2.173.519.724 dinara ili sa 56,60% u odnosu na plan i manji su za 27,78% od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora.

Na inicijativu Saveta za bezbednost sabraćaja, a u cilju regulisanja problema parkiranja u centru grada, doneta je Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta Javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trga kosovskih junaka.

Skupština grada je utvrdila prestanak mandata odbornicima Jovani Dunjić i Zoranu Vuliću, sa Izborne liste “Koalicija Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” i potvrdila mandat novim odbornicima sa ove liste – Bojanu Vasiljeviću, hemijskom tehničaru iz sela Gari, i Zoranu Krstiću, poljoprivredniku iz Ljubave.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content