ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA:  Smena u odborničkim klupama

Danas je održana treća sednica Skupštine grada Kruševca na kojoj je konstatovan prestanak mandata devetoro odbornika i potvrđeni mandati novih,

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada razmatrala je razloge za prestanak mandata odbornicima sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“: Ivanu Manojloviću, Snežani Radojković, Draganu Anđelkoviću, Ljiljani Maksić, Vesni Živković, Dušanu Šokorcu i Ivanu Anđeliću kao i Milošu Ašaninu sa Izborne liste „Milica Đurđević Stamenkovski – Boško Obradović – Nacionalno okupljanje – Državotvorna snaga – Srpska stranka Zavetnici – Srpski pokret – Dveri“.

Utvrđeno je da je preuzimanjem funkcije Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika, člana Gradskog veća i podnošenjem ostavki na mesto odbornika nastupio razlog za prestanak njihovih mandata.

Nakon toga, potvrđeni su mandati sledećim odbornicima sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“: Danijeli Jeremić, Dragiju Markoviću, Saši Aksentijeviću, Mariji Šljivić Radmanović, Daliboru Janiću, Ani Jovanović, Aleksandru Petroviću i Gradimiru Mijatoviću kao i Anđelku Ugrinoviću sa Izborne liste „Nacionalno okupljanje – Državotvorna snaga – Srpska stranka Zavetnici – Srpski pokret Dveri“.

Predsednik Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ Zoran Tomić dostavio je izjave 9 odbornika da pristupaju ovoj odborničkoj grupi koja sada broji 43 odbornika.

Na sednici je usvojen i predlog za izbor članova Radnih tela Skupštine grada i to: Komisije za propise, za predstavke i žalbe, za rad mesnih zajednica, za saradnju grada sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, za utvrđivanje naziva ulica i trgova, za finansije i privredu, za urbanizam, građevinarstvo i komunalne delatnosti, za zaštitu životne sredine, za društvene delatnosti, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za socijalna pitanja i članova Komisije za rodnu ravnopravnost.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content