PLATFORMA “OTVORENI BUDŽETI”: Transparentno praćenje javnih finansija na lokalu

Platforma „Otvoreni budžeti“ omogućava korisnicima jednostavan i lako razumljiv prikaz budžeta gradova i opština u Republici Srbiji.

„Otvoreni budžeti“ doprinosi povećanju transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou, a građanima omogućava uvid u planiranje utroška javnog novca.

U 2019. godini samo je jedna opština dostavila podatke o prihodima i rashodima budžeta. Naredne godine je taj broj povećan na 104 da bi za 2021. godinu pao na 50. Planirani budžet za 2022. godinu do sada je dostavilo 25 opština i gradova.

Od lokalnih samouprava iz Rasinskog okruga Kruševac je dostavio podatke za 2020. i 2021. godinu, Trstenik za 2020., 2021. i 2022. godinu, Ćićevac, Brus i Aleksandrovac za 2020. godinu. Jedino iz opštine Varvarin nisu dostavili nikakve podatke.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content