Pregled oznake

privatizacija

“Branko Perišić” ponovo na prodaju

Posle prethodnih neuspelih pokušaja Agencija za privatizaciju je danas joč jednom raspisala javni poziv za prodaju imovine preduzeća "Branko Perišić" AD. Planirano je da prodaja bude obavljena metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim…
Skip to content