Uključiti predstavnike udruženja građana u Radnu grupu za izradu medijske strategije

Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u Radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (medijska strategija).

Dokumenta koja su donele Vlada Srbije i Narodna Skupština ukazuju na važnost i razloge za uključivanje civilnog društva u izrade strateških dokumenata. Medijska strategija koja obuhvata objektivno, tačno i blagovremeno informisanje, kao i učešće građana u definisanju javnog interesa ima izuzetnu važnost za građane i građanke Srbije. Bez učešća civilnog društva, interesi građana, najvažnije ciljne grupe prilikom definisanja strategije, ne mogu biti adekvatno zastupljeni.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka, donete zaključkom Vlade 26. avgusta 2014. godine definišu uključivanje organizacija kao „viši nivo dvosmernog procesa putem koga su predstavnici organizacija civilnog društva aktivno uključeni u proces izrade propisa (npr. članstvo u radnim grupama za izradu propisa)”. Takođe, Smernice naglašavaju: “Da bi se obezbedila delotvornost, efikasnost i ekonomičnost, učešće organizacija civilnog društva trebalo bi obezbediti u vreme i na način kada postoji realna mogućnost uticaja na nacrte, odnosno predloge propisa, dakle u ranoj fazi njihove izrade, kada su sve mogućnosti za njihove izmene i dopune još uvek otvorene. U postupku izrade nacrta, odnosno predloga propisa, stručnjaci kao predstavnici organizacija civilnog društva mogu biti imenovani za članove radnih grupa u skladu sa važećim propisima ili na osnovu javnog poziva.”

Zakon o planskom sistemu, donet 19. aprila ove godine, utvrđuje načelo javnosti i partnerstva „koje podrazumeva da se javne politike utvrđuju u okviru transparentnog i konsultativnog procesa, odnosno da se tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, kao i analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i druge organizacije, vodeći računa da se omogući ostvarivanje pojedinačnih pravnih i drugih interesa svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa, uz istovremenu zaštitu javnog interesa”.

Organizacije civilnog društva pozdravljaju otvorenost Vlade Srbije za uključivanje novinarskih i medijskih udruženja u sastav radne grupe za izradu strategije. Imajući u vidu važnost učešća građana kao krajnjih korisnika medijskih sadržaja, nadamo se da će Vlada Srbije, kao i novinarska i medijska udruženja, podržati uključivanje predstavnika organizacija na samom početku izrade ove strategije.

Potpisnici:

 

Akademija ženskog liderstva

 

Akademska inicijativa Forum10

 

Autonomni ženski centar

 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

 

Beogradski centar za ljudska prava

 

Beogradski fond za političku izuzetnost

 

BIRODI

 

Centar modernih veština

 

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

 

Centar za integritet Niš

 

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK

 

Centar za istraživanje javnih politika

 

Centar za kriznu politiku i reagovanje

 

Centar za podršku ženama

 

Centar za praktičnu politiku

 

CRTA

 

Dijalog.net

 

Društvo za obrazovanje odraslih

 

Edukacioni centar Leskovac

 

Edukativni centar TIM

 

Evropski pokret u Srbiji

 

Fondacija ADRA

 

Fondacija Centar za demokratiju

 

Forum žena Prijepolja

 

Građanska akcija Pančevo

 

Građanska čitaonica Evropa Bor

 

Građanske Inicijative

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

 

InTER

 

Komitet pravnika za ljudska prava- Yucom

 

Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

 

Kulturni centar DamaD

 

Media i reform centar Niš

 

Medijski centar “ Žig Info”

 

Medijski istraživački centar – Niš

 

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

 

Novi Optimizam

 

Novosadska novinarska škola

 

NVO Nova naša reč

 

NVO Svet i Dunav

 

NVO Užicemedia

 

Odbor za ljudska prava Leskovac

 

Odbor za ljudska prava Niš

 

Partneri za demokratske promene Srbija

 

Podrinjski Anti-Korupcijski Tim

 

Regionalni info centar

 

Romski centar za demokratiju Bujanovac Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 

Sanitarno ekološko društvo

 

SHARE Fondacija

 

Slavko Ćuruvija fondacija

 

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res publica Transparentnost Srbija

 

Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga

 

Udruženje gradjana Emblema

 

UG Centar gradjanskih vrednosti

 

UG Paleta Gornji Milanovac

 

UG Zlatiborski krug

 

Urban-In

 

UŽ Peščanik

 

Zaječarska inicijativa

 

 

 

Beograd, 5. Jul 2018. godine

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content