Улога Народне скупштине у унапређењу заштите података о личности

Народна скупштина има кључну улогу у унапређењу заштите података о личности у земљи. Она је одговорна за доношење закона и прописа који регулишу начин на који се подаци о личности користе и заштићују.

Један од важних закона који се тиче заштите података о личности је Закон о заштити података о личности. Овај закон регулише начин на који се подаци о личности прикупљају, користе и штите. Он такође дефинише права и обавезе субјеката података, као и институције које су задужене за надзор и спровођење закона. Народна скупштина је одговорна за доношење и ажурирање овог закона како би се осигурало да он одговара потребама друштва и да се придржава међународних стандарда за заштиту података о личности.

podataka o ličnosti

Народна скупштина такође има улогу у доношењу других закона и прописа који се тичу заштите података о личности. На пример, она може донети закон о електронском трговању који регулише начин на који се подаци о личности користе у онлине окружењу, као и закон о цyбер безбедности који регулише начин на који се спречавају и сузбијају цyбер напади на податке о личности.

Народна скупштина такође има улогу у контроли рада институција које су одговорне за заштиту података о личности. Она може расправљати о раду Агенције за заштиту података о личности, која је задужена за спровођење закона и заштиту права грађана у вези са подацима о личности. Народна скупштина може такође расправљати о раду других институција које имају улогу у заштити података о личности, као што су судови и полиција.

На крају, Народна скупштина има важну улогу у едукацији јавности о заштити података о личности. Она може организовати кампање за и расправе којима ће се информисати грађани о важности заштите података о личности, као и о њиховим правима и обавезама у вези са тим. Ова едукација је од кључног значаја за стварање свијести о важности заштите података о личности и за јачање механизама заштите података о личности на друштвеном нивоу.

Прошле године у Србији је било неколико озбиљних иницијатива и законодавних процеса који су били повод за дискусију о заштити права на приватност, каже извршна директорка организације Партнери Србија Ана Тоскић Цветиновић.

“Почела је примена Закона о социјалној карти који предвиђа да алгоритам обрађује око 140 различитих врста података о грађанима и прави процену да ли су они могу да буду кроисници социјалне помоћи. Већ у првих шест месеци је око 20.000 људи искључено из социјалне помоћи без било какве транспаретности како тај алгоритам изгледа, каква је његова логика”, каже Тоскић Цветиновић.

Она наводи и да је други пут покушано да се кроз Нацрт закона о унутрашњим пословима предвиди правни основ за биометријски надзор. Каже и да је било неколико хакерских напада који су потенцијално угрозили податке грађана. Уз све то, настављена је и пракса злоупотребе личних података од стране медија зарад профита, тврди Тоскић Цветиновић.

Додаје да би у наредном периоду посебну пажњу требало посветити обради података од стране јавног сектора, кроз различите врсте електронских услуга које се развијају и примене вештачке интелигенције.

Такође, треба радити на заштити приватности најосетљивијих група на којима се, и у Србији и глобално, тестирају модели обраде података и праћења.

Укратко, улога Народне скупштине у унапређењу заштите података о личности је изузетно важна. Она је одговорна за доношење закона и прописа који регулишу коришћење и заштиту података о личности, контроли рада институција које су одговорне за заштиту података о личности, као и едукацији јавности о важности заштите података о личности. Подржавањем ових активности, Народна скупштина доприноси стварању друштва у којем су подаци о личности заштићени и у којем грађани имају право да контролишу коришћење својих података о личности.

Народна скупштина такође има важну улогу у регулисању коришћења нових технологија и производа који се користе за прикупљање и коришћење података о личности. На пример, она може донети законе о коришћењу личних асистената (попут Амазон Алеxа или Гоогле Хоме), који регулишу начин на који се подаци прикупљају и користе од стране ових уређаја. Она може такође донети законе о коришћењу бежичних камера и других уређаја за праћење, који регулишу начин на који се подаци прикупљају и користе од стране ових уређаја.

Народна скупштина може такође имати улогу у регулисању коришћења података о личности у рекламне и маркетинг сврхе. Она може донети законе о оглашавању и маркетинг који регулишу начин на који се подаци о личности користе за циљање реклама и персонализацију маркетинга. Ови закони могу регулисати које информације се смеју користити, као и начин на који се морају обезбедити транспарентност и пристанку корисника.

Народна скупштина може такође имати улогу у регулисању коришћења података о личности у здравствене сврхе. Она може донети законе о здравственим подацима који регулишу начин на који се подаци о личности користе у здравственим установама, као и начин на који се подаци преносе и користе од стране здравствених радника и друге здравствене установе.

Народна скупштина такође може имати улогу у регулисању коришћења података о личности у сврхе истраживања. Она може донети законе о истраживању који регулишу начин на који се подаци о личности користе у истраживачке сврхе, као и начин на који се подаци преносе и користе од стране истраживача. Ови закони могу регулисати које информације се смеју користити, као и начин на који се морају обезбедити транспарентност и пристанку корисника.

Народна скупштина такође може имати улогу у регулисању коришћења података о личности у сврхе друштвене одговорности. Она може донети законе који регулишу начин на који се подаци о личности користе од стране компанија и организација у друштвено одговорним пројектима, као и начин на који се подаци преносе и користе од стране различитих друштвено одговорних организација.

Све у свему, улога Народне скупштине у унапређењу заштите података о личности је кључна за осигуравање да подаци о личности буду заштићени и да грађани имају контролу над коришћењем својих података о личности. Доношењем закона и прописа који регулишу различите аспекте коришћења података о личности, Народна скупштина доприноси стварању друштва у којем су подаци о личности заштићени и у којем грађани имају право да контролишу коришћење својих података о личности.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content