Zapošljavanje uz podršku EU

Tokom tri godine primene projekta „Pomoć Evropske unije teže zapošljivim grupama“, u koji je uloženo 10 miliona evra, zaposleno je 5.300 ljudi.

U različite aktivnosti bilo je uključeno skoro 30.000 ljudi, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović na završnoj konferenciji projekta.

Martinović je istakao da se radi o direktnom grantu NSZ iz programa pretpristupne pomoći (IPA 2012), pri čemu je EU finansirala projekat sa 6,5 miliona evra, dok je NSZ obezbedila 3,6 miliona.

Prema njegovim rečima, otvoreno je 60 klubova za traženje posla, 20 centara za informisanje i profesionalno savetovanje, a uvedeni su i karavani zapošljavanja.

Martinović je istakao da je 85 lokalnih samouprava učestvovalo u projektima, a da je želja da sada same opštine iz svojih sredstava nađu novac kako bi se obezbedilo održanje usluga za traženje posla, jer 20. decembra prestaje finansiranje iz ovog projekta,

On je napomenuo da sledeće godine kreće novi projekat iz IPA 2013 vredan pet miliona evra, a prva tranša je već na računu NSZ.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je da su ostvareni značajni rezultati u primeni projekata, a da su posebno karavani zapošljavanja došli do ljudi koji nisu registrovani i koji teže nalaze posao, kao što su žene, mladi, Romi, osobe sa invaliditetom ili sa nedovoljnim kvalifikacijama.

Prema njenim rečima, izazovi sa kojima se sreće Srbija slični su i u EU, jer je po podacima iz 2014. godine svaka četvrta osoba bila u riziku od siromaštva.

“Ulaganje u razvoj obrazovanja i unapređenje kompetencija radne snage su ključni faktori ekonomskog rasta i sprečavanja odliva mozgova”, ocenila je Norčič Štamcar.

“Unija snažno podržava napore Srbije u tom pravcu, jer je to način da se stvaraju pristojna i održiva radna mesta”, dodala je ona.

Izvor: EUinfo.rs

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content