ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ГРАЂАНА: Тек сваки пети информисан о раду локалне самоуправе

Четири петине грађана и грађанки Расинског округа тврди да није довољно информисано о раду својих локалних самоуправа, показало је истраживање ЦИНК-а.

У склопу пројекта „Независни медији за слободан проток информација у Расинском округу“ Центар за истраживачко новинарство Крушевац – ЦИНК је спровео теренско истраживање о ставовима грађана о транспарентности локалних самоуправа.

Грађани су имали могућност да анонимно попуне упитник у којем су била питања која су се односила на рад локалне самоуправе, начине информисања грађана као и степен поверења.

Према прелиминарним резултатима Пописа становништва Републике Србије у 2022. години у Расинском округу живи 204.568 становника. Највише их живи на подручју Града Крушевца – 111.577, а најмање у општини Ћићевац – 7.766. Однос броја становника трудили смо се да испоштујемо код дефинисања броја анкетних листова тако да је од укупно 500 упитника 270 попуњено у Крушевцу и околини, 80 у Трстенику, 50 у Александровцу, по 40 у Брусу и Варварину и 20 у Ћићевцу“, објашњава аналитичар Саша Пауновић.

Грађанима и грађанкама Расинског округа постављено је укупно 12 питања која су се односила на њихов ниво образовања, радни статус, став према изборима, рад локалне самоуправе и учешће у одређеним политичким активностима на локалном нивоу.

Становници Расинског округа се о раду локалних самоуправа најчешће информишу из локалних медија и са друштвених мрежа

Од укупног броја анкетираних 54% је изјавило да је завршило средњу школу, 33% да има диплому факултета, са или без мастера, 10% је са основном школом а 3% је завршило вишу школу. Овакав однос није у складу са образовном структуром на нивоу округа из Пописа становништва 2011. године  али треба имати да особе са нижим степеном образовања често одбијају да учествују у оваквим анкетама, посебно у мањим срединама.

На питање „Да ли сте запослени?“ 92% учесника анкете је одговорило позитивно. У овом случају смо под запосленима рачунали и пензионере јер се ради особама које имају редовне приходе. Осам одсто се изјаснило као незапослено што је, опет, у складу са статистичким подацима Националне службе запошљавања у Крушевцу. Према подацима из фебруара 2023. године у Расинском округу је евидентирано 17.163 незапослена лица“, истиче Пауновић.

На питање „Да ли излазите на изборе?“ позитивно је одговорило 78% учесника анкете а 22% негативно. На изборима 2020. и 2022. године излазност у општинама Расинског округа износила је између 50 и 60% тако да резултати анкете поприлично одступају од претходних излазности.

Занимљиво је каку су грађани и грађанке одговорили на питање „Одакле добијате информације о раду ваше локалне самоуправе?“. Већина је навела да се информише преко локалних медија, потом друштвених мрежа и интернет портала.

У овом случају учесници су сами могли да упишу одговор. Више од 40% је уписало да се информише из локалних медија мада је било и одговора „из вести“, „интернет портала“, „сајтова“. Интересантно је да су друштвене мреже други по учесталости извор информисања за који се изјаснило 13% анкетираних. У изворе информисања спадају и „лични контакти“, „разни извори““, додају у ЦИНК-у.

Подсећамо да је у Расинском округу званично регистровано 29 медија а више од 78% њихових медијских садржаја односи се на активности државних и локалних функционера као и директора јавних предузећа и установа.

Да ли због извора информисања или нечег другог тек 80% анкетираних грађана сматра да НИЈЕ ДОВОЉНО упознато са радом локалне самоуправе.

Као разлоге недовољне информисаности грађани и грађанке наводе, пре свега, „нетранспарентност“ (26%)  и „незаинтересованост“ (23%). Поред ова два, најчешћа, разлога помињу се и „лоша организација“, „лош рад“, „лоша медијска подршка“, „мањак медија“, „корупција“, „преоптерећеност“  али у знатном нижем проценту.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content