PROJEKAT EDUKATIVNOG CENTRA I KRUŠEVACPRESS-A: Rodni refelektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima

Portal KruševacPress i Edukativni centar Kruševac predstavili su projekat “Rodni refelektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”.

Projekat  je započeo 1. oktobra i trajaće do kraja maja 2022. godine. Cilj projekta je mobilizacija lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu, u borbi protiv rodnih stereotipa u medijskom prostoru, koji se tiču mladih.

Rodni stereotipi i seksizam u medijima su problem koji smo identifikovali  kao veoma značajan za mlade. Kroz niz aktivnosti koje ćemo realizovati, kao što su  mapiranje medija i pregled medijskih objava, konsultativni sastanci  sa predstavnicima Saveta  i tela za rodnu ravnopravnost, medija, kancelarija za mlade i obrazovnih ustanova, info sesije za mlade, želimo da poboljšamo nivo informisanosti svih  lokalnih relevantnih aktera u Rasinskom okrugu o neophodnosti delovanja na suzbijanju rodnih stereotipa u medijskom prostoru ali i da osnažimo mlade ljude u svih šest opština u Rasinskom okrugu za aktivno uključivanje u borbu protiv rodnih stereotipa i seksizma”, naglasila je na konferenciji za novinare Ana Tomić iz Edukativnog centra Kruševac.

Slaviša Milenković i Ana Tomić predstavili su projekat “Rodni reflektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima” FOTO: CINK

U okviru programa “Mladi i mediji za demokratski razvoj” podržano je deset projekata u kojima učestvuje deset medija i isto toliko organizacija civilnog društva.

Jedna od aktivnosti koju trenutno sprovodi KruševacPress je formiranje Omladinske redakcije “Rodni reflektor”.

Tokom oktobra sproveli smo kampanju u medijima, na društvenim mrežama i po školama, kako bi zainteresovali mlade da se priključe našoj redakciji i odziv je bio više nego dobar. Uskoro ćemo započeti  sa objavljivanjem informativno-edukativne serije tekstova o rodnim stereotipima i seksizmu. U narednoj fazi projekta, nakon dvomesečne obuke, članovi Omladinske redakcije će objaviti 20 istraživačkih tekstova na temu rodnih stereotipa i seksizma. Verujem da ćemo realizacijom svih ovim aktivnostima senzibilisati javnost o ovoj značajnoj temi  i podstaći mlade da se uključe u aktivnosti koje treba da vode ka demokratizaciji lokalnih zajednica i društva u celini“, kazao je Slaviša Milenković, koordinator projekta.

Projekat  “Rodni refelektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”se realizuje u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj”, uz podršku Kraljevine Švedske.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content