SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: Odbornici raspravljali o 115 tačaka dnevnog reda!

0

Odbornici Skupštine grada Kruševca, na trećoj sednici održanoj danas usvojili su 115 tačaka Dnevnog reda.

Na početku sednice Skupština je utvrdila prestanak mandata odbornicima koji su izabrani na funkcije i to Jasmini Palurović, koja je izabrana za gradonačelnika, Aleksandru Jovanoviću, zameniku gradonačelnika, Bratislavu Ilčiću, koji je izabran za člana Gradskog veća, Jeleni Todorović, koja je preuzela dužnost pomoćnika gradonačelnika za društvene delatnosti i Ružici Stanković, zbog podnete ostavke .

Potvrđeni su mandati odbornicima: Milici Milosavljević, Nataši Janićijević, Radoljubu Đukiću i Marini Stojiljković, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“ i Jasmini Nikolić i Siniši Maksimoviću sa Izborne liste „Ivica Dačić- Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma.“

Glasovima 59 odbornika, Skupština je izabrala Sinišu Maksimovića, odbornika Socijalističke partije Srbije, za zamenika predsednika Skupštine, koji je ovu dužnost obavljaoi u prethodnom mandatu.

Usvojeni su Odluka o završnom računu grada Kruševca za 2020. godinu, Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar- jun 2020. godine i Odluka o rebalansu budžeta za 2020. godinu.
Odbornici su razmotrili i usvojili odluke o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta, Programa otuđenja građevinskog zemljišta i Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama. Donet je Program kontrole kvaliteta vazduha u Gradu Kruševcu za 2020-2021. godinu i Odluka o izmeni odluke o boravišnoj taksi.

Doneto je i više planova detaljne regulacije: PDR Industrijska zona „H“, PDR „Bivolje „2“ PDR“ Bivolje 4“ , PDR „Sunčana padina“ u Kukljinu, PDR „ Šumice 1“ , PDR „Bagdala 5“ i PDR „Šator“ na Jastrepcu, kao i izmene i dopune PDR „Stari aerodrom“ . Usvojeno je i više odluka o izradi novih planova detaljne regulacije.
Skupština je usvojila informacije o finanijkom poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač grad za 2019. godinu, kao i za prvi i drugi kvartal 2020. godine.

Za vršioca dužnosti direktora JKP „Gradska toplana“ Kruševac imenovan je Dušan Gvozdenović, master inženjer mašinstva, a za v.d. direktora JP „Poslovni centar“ Miloš Milošević, master ekonomista, nakon što je Skupština zbog podnete ostavke utvrdila prestanak mandata direktorima Draganu Azdejkoviću i Dragiju Markoviću.

Izabrani su i novi članovi nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač Grad Kruševac, jer je prethodnim istekao mandat.

Zbog podnete ostavke razrešeni su: Nenad Stanojević, direktor Centra za stručno usavršavanje, Dragana Bogdanović, direktor Biznis inkubatora i Dragan Lazić, direktor Ustanove „Sportski centar“ i imenovani vršioci dužnosti direktora u ovim ustanovama. Za v.d. direktora Centra za stručno usavršavanje imenovan je Nikola Džugurdić, profesor fizičke kulture i sporta, za v.d direktora Biznis inkubatora Martina Manojlović, master ekonomista, a za direktora Ustanove „Sportski centar“ Kruševac Predrag Milenković, profesor fizičke kulture.

Produženi su mandati v.d. direkorima u ustanovama: Jovani Dunjić u Centru za socijalni rad i Ani Čolić u ZU „Apoteka“ Kruševac. Aleksandar Cvetković, koji je u prethodne četiri godine obavljao dužnost glavnog urbaniste, nastaviće da kao vršilac dužnosti obavlja ovu funkciju u narednih šest meseci.

Skupština je osnovala Savet za rodnu ravnopravnost kao posebno radno telo i na predlog odborničkih grupa imenovala članove stalnih radnih tela Skupštine grada.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Predrag Vukićević.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content