SAOPŠTENJE DSS: “Kruševačke svetiljke najskuplje na svetu!”

Gradski odbor DSS oglasio se saopštenjem i analizom ugovora o javnom-privatnom partnerstvu koji je Grad Kruševac sklopio za zamenu javne rasvete.

Prema skupštinskim materijalima stara-nova gradska vlast zaključila je sa nepoznatim, izabranim privatnim partnerom 22.09.2017. godine ‘’Ugovor o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca.’’

Ugovorom je predviđeno da privatni partner svojim finansijskim sredstvima zameni 12.545 natrijumovih i živinih svetiljki/sijalica LED svetiljkama, a Grad će privatnom partneru do 2033. godine (petnaest godina) plaćati NAKNADU. Vrednost projekta je 686.971.000 dinara ili 5.863.247 evra ili 54.760 dinara (468 evra) prosečno po svetiljki. Dinamika plaćanja naknade je takva da će za njega do 2022. godine (pet godina plaćanja naknade) već biti plaćeno 318.853.000 din. ili 2.725.239 evra, skoro polovina ukupne cene koštanja.

U 2018. godini projekat je realizovan tj. demontirano je ukupno 12.517 kompleta svetiljki i nosača i montirano je novih 12.517 komada LED svetiljki sa odgovarajućim nosačima. Odbornicima Skupštine Grada u materijalu za sednicu dostavljena je samo informacija o broju i snazi zamenjenih svetiljki, bez informacija o studiji izvodljivosti, to jest, ekonomskoj opravdanost ugovorenog posla.

Kako takvih informacija nije bilo koristili smo se opštepoznatim i informacijama iz studija izvodljivosti drugih lokalnih samouprava u Srbiji, pa smo došli do saznanja da bi ukupna cena rekonstrukcije po ovom ugovoru iznosila 2.592.371 evro što je za 3.270.876 evra manje od ugovorene cene. Izračunati iznos daje prosečnu cenu po svetiljki od 207 evra što je za 261 evro manje od ugovorene cene. Dakle, vlast je platila prosečno, više od duplo svaku svetiljku u Gradu.

Ali, to nije sve.

Vlast se posle dve godine dosetila da nije ugovorila celu rekonstrukciju javnog osvetljenja, pa je sa, opet, nepoznatim izabranim privatnim partnerom 16.10.2019. godine zaključila novi ‘’Ugovor o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca’’, samo što je odbornicima u opisu tog projekta usput predočeno da se radi o zameni 6.153 svetiljki u ‘’gradskom jegru’’ (šta god to značilo).

Grad će i po tom ugovoru privatnom partneru plaćati NAKNADU 15 godina, do 2035. godine. Vrednost projekta je 675.856.000 dinara ili 5.776.547 evra. To daje prosečnu cenu po svetiljki od 109.840 dinara ili 939 evra, što je za 471 evro skuplje nego u prvom projektu. Naknada počinje da se plaća od ove godine i do 2022. godine biće plaćeno sa 106.152.000 dinara ili 907.282 evra.

Oba projekta koštaju 1.362.827,000 dinara ili 11.639.794 evra. To praktično znači da će Kruševljani iz svojih džepova prosečno platiti 623 evra po jednoj svetiljki.

Ne treba mnogo pameti da se zaključi da su KRUŠEVAČKE SVETILjKE NAJSKUPLjE NA SVETU.

Inače, gradska vlast u materijalima za budžet nije navela o kome se privatnom partneru radi, ali Kruševljani komentarišu da je u pitanju kompanija ‘’Kip lajt’’ poznata po ‘’beogradskoj jelki’’ od 83.000 evra.

Demokratska stranka Srbije smatra da građani Kruševca, koji će ovaj posao ‘’papreno’’ platiti, moraju da znaju šta to konkretno znači PLAĆANjE NAKNADE PRIVATNOM PARTERU, kako se do iznosa te naknade došlo, zašto je ugovorena takva dinamika plaćanja naknade tako da će, po prvom ugovoru, za samo pet godina biti isplaćena privatnom partneru u iznosu većem od celukupne investicije.

Građani Kruševca, takođe, moraju da znaju da li su izrađene studije izvodljivosti za oba projekta, ako jesu ko ih je izradio ( domaća ili strana konsultantska kuća), zatim ko je ispred Grada bio nadzorni organ.

I najvažnije koliko će po ovom, za privatnog partnera sigurnom i veoma isplativom poslu, biti ušteda za plaćanje električne energije koju građani plaćaju preko budžeta Grada.

Demokratska stranka Srbije ima saznanje da će celokupna korist koju će Grad imati, biti SAMO SEDAM PROCENATA OD OSTVARENE UŠTEDE. Ako se zna da su LED sijalice u zavisnosti od režima rada od 65 do 83% štedljivije od natrijumovih, od 87 do 94% od živinih sijalica može se s pravom zaključiti da će korist od ovog sumnjivog posla imati privatni partner, a ne građani Kruševca.

Demokratska stranka Srbije upozorava građane Kruševca da će ovakvi javno privatni poslovi kojima se partnerima ‘’pune džepovi’’ i dalje biti model kojim vlast ‘’zadovoljava njihove potrebe’’. Prve su bile ‘’Apoteke Kruševac’’, a posle ovih ugovora i podzemna javna garaža na Trgu Kosovskih junaka o kojoj ćemo izdati posebno saopštenje.

Na kraju, Demokratska stranka Srbije smatra potpuno tačnom računice koje je izvela u pogledu cena koštanja iz prvog ugovora iz ovog saopštenja, sve dok gradska vlast građanima ne dostavi na uvid fizibiliti studiju i potpisani ugovor. Sva druga, politička objašnjenja i napade na nas smatraćemo skrivanjem činjenica koje mogu biti opasne po nju”, navodi se u saopštenju Gradskog odbora DSS.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content