Tekstovi objavljeni u kategoriji " gerontodomaćice "  • Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Asocijacija za razvoj Žagubice, sa kojom je Opština Varvarin potpisala ugovor za pružanje usluge pomoć u kući za stare i odrasle osobe u okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”, organizovala je edukaciju gerontodomaćica koje su započele ili treba da pružaju uslugu korisnicima za sticanje validne licence za obavaljanje ove usluge.…

  • “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”

    “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”

    U okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” raspisan je javni konkurs za odabir pružaoca usluge pomoć u kući za odrasla i stara lica, koji bi u narednih 12 meseci organizovao pružanje usluge za stanovnike opštine Varvarin kojima je ova usluga potrebna.…