Tekstovi objavljeni u kategoriji " premijer "

  • Premijerove premijere

    Premijerove premijere

    Možda niste primetili, ali naš premijer vazda nešto radi prvi put u bližoj istoriji, a to je u njegovoj fikciji tačno donde – dokle seže ljudsko sećanje.…