Tekstovi objavljeni u kategoriji " Varvarin 2016. "


  • Deca su najveće bogatstvo

    Deca su najveće bogatstvo

    Selo Obrež je godinama važilo za mesto dominantno naseljeno višečlanim porodicama, ali su, zbog iseljavanja i pada nataliteta, danas retke kuće, poput doma porodice Danilović, u kojima živi četvoro dece.…  • Samoća teža od siromaštva

    Samoća teža od siromaštva

    Sudbinu odumiranja opštine Varvarin, koja je samo između dva poslednja popisa izgubila više od dve hiljade stanovnika deli i selo Obrež, jedno od najnaseljenijih i najrazvijenijih mesta pored Velike Morave, gde su brigu o staračkim, jednočlanim domaćinstvima vremenom preuzimale specijalizovane službe.…