ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПОЛИЦИЈЕ:  Конкурс за упис у средњу школу унутрашњих послова

Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици, расписала је конкурс за упис нове генерације ученика, који траје до 26. фебруара 2024. године.

Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, у трајању од четири године.

Министарство унутрашњих послова ученицима уписаним у Школу обезбеђује смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи.

Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве који се може преузети у полицијској станици по месту пребивалишта или са интернет адресе школе www.ssup.edu.rs и уз осталу документацију, предати непосредно у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици или  полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у року до 26. фебруара 2024. године дана од дана објављивања конкурса.”

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content