Realizovan projekat “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”

Na finalnoj konferenciji projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” u Varvarinu predstavljeni su rezultati ostvareni tokom 21 meseca realizacije projekta.

Završna konferencija projekta “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” FOTO: CINK

Svrha projekta bila je unapređenje usluga socijalne zaštite u opštini Varvarin kroz uvođenje usluge pomoć u kući za stare i odrasle sa posebnim potrebama, u skladu sa republičkim standardima i propisima u vezi pružanja usluga u socijalnoj zaštiti. Najvažnija aktivnost koja je realizovana u okviru projekta bila je pokretanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe. Uslugu je organizovala Asocijacija za razvoj Žagubice koja je odabrala, edukovala i radno angažovala 15 nezaposlenih žena iz opštine da pružaju uslugu kao gerontodomaćice za 80 odraslih i starih stanovnika opštine Varvarin.– ističe Marija Vesligaj, koordinatorka projektnih aktivnosti.

Da bi usluga bila u skladu sa nacionalnim standardima i propisima u oblasti socijalne zaštite, pre pokretanja pružanja usluge urađena je temeljna analiza normativnog okvira. Izrađena su i usvojena sva neophodna dokumenta, pravilnici i rešenja, čijom primenom se obezbeđuje visok nivo i održivost usluge.

Ovaj projekat je veoma važan za našu opštinu jer je prvi koji je podržala Evropska Unija ali i zbog činjenice da imamo dosta starog stanovništva. Prosečna starost žitelja Opštine Varvarin je 45,1 godina dok je nacionalni prosek 42,2 godine. Imamo dosta staračkih domaćinstava a kako je Varvarin prevashodno ruralna opština mnogim stanovnicima je ova usluga neophodna. Opština Varvarin će nastaviti da finansira uslugu pomoć u kući a Opštinsko veće je na poslednjoj sednici donelo odluku o tome. – kazao je Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

Značajnu novinu predstavlja uvođenje sufinansiranje usluge od strane korisnika, čime je omogućeno da uslugu dobijaju stare i odrasle osobe koje nisu u stanju socijalne potrebe ali imaju potrebu za ovom vrstom usluge. Prihod od korisnika će u velikoj meri olakšati Opštini Varvarin da finansira pružanje ove usluge u budućnosti.

Projekat ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” realizovali su u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ”Evrokontakt” Kruševac.

Vrednost projekta iznosila je 187.211,53 evra, od čega je donacija Evropske unije iznosila 152.970,54 evra. Projekat je započeo 21.12.2015. godine i trajaće do 20.09.2017. godine.

Opština Varvarin će nastaviti da finansira projekat “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” FOTO: CINK

Mislim da je ovaj projekat veoma značajan za Opštinu Varvarin iz više razloga. U pitanju je prvi opštinski projekat koji je direktno finansirala Evropska Unija i predstavljao je veliku novinu za skoro sve saradnike iz Opštinske uprave, Centra za socijalni rad i drugih ustanova koji su učestvovali u projektnim aktivnostima. Projekti ove vrste se realizuju po domaćem zakonodavstvu ali i po određenim pravilima koje su dogovorile naša zemlja i Evropska Unija, koja često predstavljaju nepoznanicu za sve koji nisu imali iskustva rada na takviim projektima. Posle 21 meseca realizacije projekta situacija je drugačija. Dosta osoba je imalo prilike da se upozna sa načinom funkcionisanja projekata ove vrste i veličine i mislim da je to veoma značajno za izgradnju opštinskih kapaciteta za pristup donatorskim, posebno evropskim fondovima u budućnosti. – naglašava Nenad Krstić iz Udruženja građana “Evrokontakt”.

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content