AKC „GNEZDO”: Bezbedno mesto za različitost i autentičnost

Alternativni kulturni centar „Gnezdo”, koji uskoro slavi šesti rođendan, jedno je od najdražih mesta mladih, kreativnih Kruševljana.

Nastalo je kao jedinstven kulturno-umetnički centar, koji neguje drugačije sadržaje i ceni kreativnost i originalnost svakog pojedinca. Korisnici ga opisuju kao ušuškano i sigurno mesto, koje je sastavni deo njihovog neformalnog obrazovanja i čija su vrata uvek otvorena za nove ideje.

Gnezdo” je nastalo kao autentična inicijativa „odozdo”, iz čiste potrebe da u gradu u kome živimo postoji javni prostor na čiji izgled, program, način upravljanja i razvijanja možemo uticati. Mada smo krenuli iz sopstvene potrebe, nikada nije bila ideja da ga koristi samo naše udruženje, nego da bude resurs dat na korišćenje široj zajednici“, objašnjava osnivačica Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“, Kaća Dimitrijević.

Otvoreni za nove ideje

Kaća Dimitrijević, osnivačica AKC “Gnezdo” FOTO: A. Danguzov

Prema Kaćinim rečima, svrha rada „Gnezda” je uspostavljanje i razvoj zajedničkog delovanja u cilju opstanka i dugoročne održivosti različitih aktera u oblasti savremenog kulturnog, umetničkog i kreativnog stvaralaštva, društvenog aktivizma/omladinskih politika, te zagovaranje slobodnog prostora za mogućnosti i perspektive kulturnog, umetničkog i društvenog delovanja.

Gnezdo” je, pre svega, otvoreno svima koji se bave kulturno-umetničkim stvaralaštvom i/ili društvenim delovanjem, čiji su programi namenjeni razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog sektora, neformalnih grupa, pojedinaca i drugih subjekata u oblasti kulture, obrazovanja, mladih, ljudskih prava, socijalnih pitanja, urbanog razvoja, ekologije, zaštite životne sredine… Naravno, ovde se taj spisak ne završava, a imajući na umu da dosta radimo sa mladima, posebno naglašavam da su naša vrata uvek otvorena za njihove ideje“, ističe ona.

Aktivnosti, u najvećoj meri, diktiraju njegovi korisnici i korisnice. Jednom mesečno održava se „Otvoreni sastanak Gnezda” na kome je moguće diskutovati o idejama, dobiti termin za održavanje nekog programa ili se dogovoriti oko logističke podrške.

Programi koji se održavaju promovišu pluralizam, dijalog, uzajamnost i sve oblike društvenog, kulturnog i umetničkog delovanja. Prednost imaju programi koji su javni, otvoreni i dostupni, imaju visok stepen uključivosti i odnosa prema zajednici i doprinose razvoju demokratičnosti javnih politika i podsticanju aktivnog građanstva“.

Mrvice za kulturu  

U „Gnezdu” se, takođe, održavaju i muzički događaji, najčešće inicirani od strane mladih, koji pomažu održivosti prostora i pokrivanju mesečnih troškova.

Nezavisna kulturna scena, za razliku od institucionalne, nosi potencijal za inovacije i promene. Ona je jedan od retkih pokretača inovativne i kritične prakse koja ima kapacitet da pređe ustaljene norme kako bi podstakla društvenu transformaciju. Nažalost, kulturna produkcija, pa i ona nezavisna, uglavnom je koncentrisana u većim sredinama, u koje ljudi masovno odlaze. Da potrebe za njom postoje i u manjim sredinama, nedvosmisleno pokazuje i način na koji je „Gnezdo” nastalo. Upravo su nezavisni kulturni centri vrsta inkubatora različitih inicijativa u polju savremene umetnosti, kulture i mesta aktivnog i demokratskog samoorganizovanja grupa i pojedinaca. Direktan pristup korisnicima i korisnicama koji negujemo, kao i jednostavne procedure za korišćenje prostora, čine da „Gnezdo” bude lako dostupno mladima i sastavni deo njihovog neformalnog obrazovanja u Kruševcu“, naglašava Kaća.

U “Gnezdu” se trude da budu samoodrživi i otvoreni za sve pozitivne inicijative FOTO: A. Danguzov

Kaća navodi da je samoodrživost prostora, u kome se izvode programi nezavisne kulturne scene, veliki izazov. U Kruševcu se iz gradskog budžeta odvaja malo novca za kulturu. Najveći deo odlazi na institucije u kulturi, a ono malo što ostane nezavisnoj sceni raspoređuje se bez posebnog tretmana savremene umetnosti i na takav način da se podrazumeva volontersko i amatersko bavljenje kulturom.

Problem sa kojim se mi vrlo često susrećemo, pored očiglednog nedostatka finansijskih sredstava i institucionalne ili kontinuirane podrške, jeste i nerazumevanje velikog broja ljudi čime se mi uopšte bavimo. Ovo je često posledica slabog interesovanja građana za kulturu uopšte i njenog vrlo niskog položaja u javnom životu, što se svakako vidi i po samom nacionalnom budžetu za kulturu koji iznosi 0,67 odsto. Ne znam da li je uopšte potrebno napominjati koliko je centralizovana raspodela tih premalih sredstava, pa su prepreke sa kojima se organizacije i prostori u unutrašnjosti, kao „Gnezdo”, dodatno podignute. Odlazak mladih, odliv obrazovanog stanovništva, nestabilnost, sve ovo su problemi koji i nas jako pogađaju“, pojasnila je ona.

 Rad sa mladima, naša sagovornica, opisuje kao uzbudljiv i entuzijastičan, koji ponekad takođe zna da bude zamoran i obeshrabrujući.

Lepota rada sa mladima

Mladi rado dolaze u “Gnezdo” da iskažu svoju kreativnost FOTO: A. Danguzov

„Sa jedne strane ste svedok nečijeg otkrivanja i formiranja sopstvenog identiteta, stavova, sticanja iskustva i te lepote otkrivanja, eksperimenta. Sa druge strane, taman kada, nakon mnogo ulaganja svoje energije i vremena, dođe trenutak da možete početi da berete plodove svog rada, oni završe srednje škole i odu iz Kruševca. To vas vraća na početak i jedino malo teši nada da ste uticali na nekoga i pomogli mu da proširi vidike i barem negde postane aktivan član/ica društva“.

Kaća smatra da su mladi posvećeni umetnosti i kulturi tačno onoliko koliko smo i mi sami, kao društvo, posvećeni.

Sigurno je na svakome od nas velika odgovornost za to kakav svet ostavljamo i upravo ova naša borba za novu kulturnu politiku i nove prostore kulture i jeste borba za neki bolji, kreativniji, solidarniji i slobodniji svet. Mislim da je ključno pitanje koliko smo mi zapravo, kao društvo, posvećeni mladima. Kakvu im budućnost želimo i ima li u njoj prostora za umetnost i kulturu“, napominje ona.

Inače, „Gnezdo” uskoro slavi šesti rođendan i poziva sugrađane da se pridruže i uživaju u rođendanskom programu koji su pripremali. Na proslavi, koja će se održati od 10. do 12. novembra, između ostalog, podsetiće se i osvrnuti na dug put koji su prešli. Prema rečima osnivačice, pred njima je godina od izuzetnog značaja, uslediće dobre promene, a prostor će postati dostupniji za različite sadržaje.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content