ЛОКАЛНИ ИНДЕКС Е-УПРАВЕ: Расински округ у доњој половини табеле!

3

Две општине из нашег округа сврстане су у средње развијене када су у питању електронске услуге, две су у групи ниже развијених а две нису ни рангиране у првом пилот мерењу Локалног индекса еУправе!

Већина градова и општина у Србији и даље нема довољно развијене електронске услуге и пуно је простора за напредак.  То су показали резултати првог, пилот мерења, новоуспостављеног Локалног индекса еУправе (ЛЕИ), који је представљен јавности почетком фебруара. Тренутна развијеност еУправе на локалу оцењена је као средње развијена са 40% испуњености критеријума ЛЕИ индекса.

Ниш и Врање могу да се похвале најбољим учинком. Поред тога што имају најефикаснију еУправу, то су и једине локалне самоуправе сврстане у категорију више развијених. У средње развијеним је 57 градова и општина док је 60 у категорији ниже развијених. Међу високо развијеним, али и неразвијеним, нема ниједне локалне самоуправе.

ЛЕИ индекс оцењује опремљеност и спремност локалних самоуправа да пружају квалитетне и доступне еУслуге и састоји се из четири основне групе индикатора: број и квалитет еУслуга, опремљеност инфраструктуром, капацитет локалних службеника да пруже електронске услуге, као и ниво информисања и укључености грађана при успостављању и коришћењу електронских услуга. Највећи степен дигитализованости, градови и општине бележе у домену инфраструктуре (49%) и укључености грађана (43%), док су нешто слабије када је реч о људским ресурсима (37%) и заступљености и квалитету еУслуга (32%).

Поређење резултата општина Брус и Варварин ФОТО: Скриншот

Како су локалне самоуправе из Расинског округа оцењене у ЛЕИ индексу?

Варварин и Брус су сврстани у ниже развијене локалне самоуправе, Ћићевац и Трстеник у средње развијене док Крушевац и Александровац нису ни доставили податке (!?).

Варварин има дигитализованост инфраструктуре од 49%, заступљеност и квалитет услуга је на 46%, људски ресурси и компетенције 12% и укључивање грађана 12%.

Код општине Брус категорија „Људски ресурси и компетенције“ оцењена је са 0%! У овој категорији оцењивани су обученост службеника за е-пословање и е-управу, обученост службеника за информациону безбедност, број радно ангажованих ИТ лица у односу на укупан број запослених, удео корисника е-управе у односу на укупан број становника као и број поступака покренутих преко е-писарнице.

Инфраструкура у Брусу је процењена на 42%, заступљеност и квалитет услуга на 34% а укључивање грађана на 38%.

Општина Ћићевац је најбољу оцену добила у категорији укључивање грађана – 65%. Максималне оцене Ћићевац је добио за јавност и транспарентност тарифника, подношење захтева за информације од јавног значаја у електронском облику, доступност буџета у машински читљивом формату и корисничку подршку грађанима и привреди за коришћење е-услуга.

Инфраструктура је процењена на 51%, људски ресурси и компетенције на 32% а заступљеност и квалитет услуга 28%.

Трстеник је оцењен као средње развијена е-управа а резултати у све четири категорије су слични, без пуно осцилација. Људски ресурси и компетенције су процењени на 52%, инфраструктура 51%, укључивање грађана 48% и заступљеност и квалитет услуга 43%.

Графички приказ резултата ЛЕИ индекса доступан је на сајту www.леи.рс у виду интерактивне мапе заједно са информацијама за сваки град и општину по свакој од оцењиваних компоненти, а омогућено је и поређење између две изабране општине или града, као и поређење у односу на просек свих општина које су биле део истраживања, које је обухватило 141 локалну самоуправу, а након што су градске општине Београда, Ниша, Ужица, Пожаревца и Врања обухваћене као једна локална самоуправа, финално рангирање броји 119 градова и општина.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight + 5 =

Skip to content